Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Калькова М.М.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності рекреаційного виду діяльності в АР Крим

В сучасних умовах господарювання підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни можливе за рахунок ефективного використання виробничих, трудових, природних ресурсів території. Разом з цим, подальше поглиблення індустріалізації суспільства веде природних погіршення природних навколишнього середовища, а постійно збільшуються виробничі навантаження негативно впливають на здоров'я населення. Саме тому, актуальним на сьогоднішній день є розвиток рекреаційного виду діяльності, функціонування якого пов'язано з відновленням здоров'я та профілактикою захворювань населення, що, в кінцевому підсумку відображається на якості трудового потенціалу. Ефективне функціонування даного виду діяльності також буде чинником підвищення соціально-економічного розвитку регіону, що зумовлено збільшенням чисельності зайнятого населення, розвитком об'єктів інфраструктури, які беруть участь у процесі створення і реалізації рекреаційних послуг. Таким чином, підвищення рівня конкурентоспроможності рекреаційного виду діяльності є важливою умовою здійснення не лише регіональних відтворювальних процесів, але і підвищення добробуту населення в цілому.

Аналізуючи функціонування даного виду діяльності в АР Крим, слід зазначити, що основна частина фінансових вкладень рекреантів пов'язана з придбанням рекреаційних послуг лікувального виду, а також додаткових видів послуг, яка акумулюється підприємствами рекреаційного комплексу регіону, і надходить у вигляді податків від рекреаційної діяльності в місцевий бюджет регіону. Разом з цим, простежується тенденція незначного ефекту віддачі отриманих санаторно-курортними підприємствами доходів у дохідну частину місцевого бюджету, що, на думку автора, є наслідком тінізації доходів даного виду діяльності. В якості одного із заходів детінізації економіки є зменшення ставки податків, і в першу чергу, ПДВ від реалізації путівок для санаторно-курортних підприємств, що дозволить стимулювати ділову та інвестиційну активність у регіоні, наслідком чого буде модернізація санаторно-курортного комплексу, подовження курортного сезону і позитивна динаміка надходжень коштів до бюджету регіону. Необхідно відзначити, що зниження ставки податку за ПДВ відповідно зменшить вартість реалізації санаторно-курортних путівок, таким чином, підвищить їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, наслідком чого буде додаткове залучення рекреантів в регіон, збільшення чисельності яких компенсує втрати бюджету внаслідок зменшення ставки ПДВ.

У розвиток представленого положення про необхідність вдосконалення механізму регулювання ставки податків, і, в першу чергу, ПДВ від реалізації путівок для санаторно-курортних підприємств, розроблено методику прогнозування доходів місцевих бюджетів залежно від чисельності рекреантів, в результаті апробації якої було визначено, що сукупні надходження до бюджету податкових платежів з ПДВ від наданих послуг об'єктами інфраструктури з урахуванням розрахованої чисельності рекреантів у 2005 р. складуть 398,1 тис. грн., що на 15,66% (53,9 тис. грн.) більше, ніж надходження до бюджету податкових платежів з ПДВ від наданих послуг об'єктами інфраструктури.

Таким чином, в подальшому, доцільно при розробці програм підвищення соціально-економічного розвитку регіону враховувати зменшення податкових коефіцієнтів з ПДВ, зниження яких збільшить частина грошових засобів, які залишаються в розпорядженні рекреанта, наслідком чого буде збільшення кількості рекреантів у регіоні і, відповідно, доходів місцевого бюджету АР Крим від реалізації рекреаційних послуг.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.