Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Калєнік К.В., Федак В.І.
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Прогресивна техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного та готельного господарств і торгівлі.
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».
18 жовтня 2012 р., м. Харків. - Ч.1. - С.255-256.

Сучасні моделі управління багатофункціональним туристично-готельним комплексом

туристично-готельний комплекс В останні роки розвиток туристичної індустрії у світі, а зокрема в Україні "не стоїть не місці", а стрімко розвивається. За останні роки набуває дедалі популярності створення багатофункціональних комплексів індустрії гостинності.

Згідно класифікації Urban Land Institute, багатофункціональними комплексами, або як їх ще називають mixed-use - це "проект який отримує дохід від трьох та більше багатофункціональних призначень, які мають незалежний попит".

Багатофункціональність допомагає зменшити ризики за рахунок розподілу їх між кількома складовими, а також дозволяє сподіватись на те, що споживачі однієї частини комплексу мають можливість скласти аудиторію другої його частини.

Для багатофункціональних туристично-готельних комплексів головною функцією є надання готельних послуг. Таким чином, спираючись на все вищесказане, можливо визначити поняття "багатофункціонального туристично-готельного комплексу", як проекту, основною функцією якого є надання готельних послуг, окремі підприємства, які входять до комплексу, також належать до індустрії туризму і попит на їх послуги не залежить від попиту на послуги готелю. Це означає, що підприємства, які входять до складу комплексу, надають послуги не тільки споживачам готелю, але й іншим споживачам.

Підприємства, які входять до багатофункціональних туристично-готельних комплексів не мають зовсім незалежний попит, тому що належать до туристичної індустрії. Таким чином їх попит, скоріш за все, доповнює один одного, що сприяє досягненню сінергетичного ефекту, а саме досягнення цього ефекту і є основною метою створення таких комплексів.

Для досягнення сінергетичного ефекту та для підвищення ефективної діяльності комплексу в цілому і кожного підприємства, яке входить до його складу, окремо, необхідна розробка:

- єдиної концепції функціонування комплексу;
- єдиної стратегії розвитку;
- єдиної маркетингової політики;
- єдиних стандартів якості надання послуг споживачам.

Окрім готелів, які створені, як багатофункціональні туристично-готельні комплекси, існують інші, для яких готельна функція є не єдиною основою. Такі комплекси і розвиваються в даний час. Серед існуючих форм організації спільної діяльності підприємств, які здійснюють діяльність у складі багатофункціональних туристично-готельних комплексів, виділяють декілька моделей кооперації різних компаній-учасниць комплексу.

Перша модель, представляє собою модель, в якій присутній один власник бізнесу, який заключає договір с компанією-організатором діяльності, а також здійснює контроль та управління всіма підприємствами, які входять до складу багатофункціонального туристично-готельного комплексу. Така модель має назву "Модель єдиного власника".

Друга модель є протилежністю "моделі єдиного власника" та має назву "Модель стратегічного партнерства". Особливістю цієї моделі є те, що всі підприємства, які формують багатофункціональний туристично-готельний комплекс, належать різним власникам, але об'єднані загальним довгостроковим договором стратегічного партнерства.

Третя модель кооперування підприємств, які входять до складу багатофункціонального туристично-готельного комплексу є "Змішана модель". Ця модель об'єднує два принципи формування двох попередніх моделей. Тобто частина підприємств багатофункціонального туристично-готельного комплексу відноситься до єдиного власника, а інші підприємства функціонують на основі довгострокового договору стратегічного партнерства або на правах аренди. Ця модель найчастіше всього використовується при формуванні системи управління багатофункціональних туристично-готельних комплексів.

Для того, щоб порівняти данні моделі та виявити переваги та недоліки кожної з них треба оцінити ці моделі по таким параметрам:

- ефективність діяльності багатофункціонального туристично-готельного комплексу в цілому;
- ефективність управління комплексом;
- об'єм фінансових ресурсів, які має у своєму розпорядженні комплекс;
- тривалість життєвого циклу комплексу в цілому;
- контроль якості надання послуг;
- рівень фінансової незалежності окремих підприємств, які входять до багатофункціонального туристично-готельного комплексу.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.