Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Миронов Юрій Богданович
Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.
Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (24-27 березня 2004 р., м. Київ) –
К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 408 с. – С.97-98.

Формування інвестиційної привабливості СЕЗ "Курортополіс Трускавець"

Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” функціонує з 1 січня 2000 року. Вона створена на період 20 років в адміністративно-територіальних межах міста Трускавця Львівської області.

Спеціальну економічну зону “Курортополіс Трускавець” можна вважати унікальним експериментальним явищем, оскільки в Україні на сьогоднішній день не існує аналогічної структури. Це єдина СЕЗ туристсько-рекреаційного типу в Україні.

Важливим завданням в управлінні СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є забезпечення сприятливого інвестиційного клімату. Одним з найвагоміших факторів формування інвестиційної привабливості є встановлення і дія на території СЕЗ “Курортополіс Трускавець” спеціального правового режиму підприємницької діяльності та надання пільг суб’єктам СЕЗ. Серед пільг, що надаються інвесторам, наступні

- перші три роки ставка податку на прибуток – 0%, з четвертого по шостий рік – 50% від діючої;
- звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інвестиційним проектом;
- мито та ПДВ не справляються у разі ввезення з-за меж митної території України лікарських засобів, обладнання, комплектуючих деталей, програмного забезпечення для реалізації інвестиційних проектів;
- надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
- земельний податок не справляється на період освоєння земельної ділянки, в наступні 10 років рік він справляється за ставкою 50% від діючої [1].

На наш погляд, стан чинників, які впливають на формування клімату для залучення інвестицій, є нерівномірним. Наприклад, розвиток санаторно-курортної бази та об’єктів виробничої та невиробничої сфери не відповідає світовим стандартам, тоді як наявність багатих мінерально-бальнеологічних ресурсів чи географічне положення курорту справляють позитивний вплив на залучення інвесторів. Тому для створення сприятливого інвестиційного клімату в СЕЗ “Курортополіс Трускавець” необхідно значну увагу приділяти розвитку комунального господарства, санаторно-курортної бази та соціально-економічної інфраструктури міста. Не менш важливе значення має формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. Слід також звернути увагу на розробку програми охорони природних ресурсів регіону для забезпечення їх раціонального використання.

Створення СЕЗ "Курортополіс Трускавець" передбачає перехід на сучасні технології управління, рекреації, лікування та реабілітації, відкриття нових можливостей для залучення вітчизняних та закордонних інвестицій; входу в світову мережу курортних охоронооздоровчих закладів за рахунок отримання статусу оздоровниці міжнародного рівня.

З метою сприяння та підтримки розвитку інноваційного механізму 6 серпня 1997 року розпорядженням міськвиконкому № 385-р. був створений Трускавецький валелогічний інноваційний центр, а 15 січня 1998 року ЗАТ “ТВІЦ” одержав статус першого в Україні інноваційного центру. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності ЗАТ “ТВІЦ” передбачалось за рахунок підтримки на некомерційних засадах з боку Трускавецького відділення інноваційного фонду та інших внесків юридичних і фізичних осіб.

В загальному, за три роки функціонування СЕЗ “Курортополіс Трускавець” суб’єкти господарювання зони здійснили вагомий внесок в розвиток інноваційного забезпечення санаторно-лікувальної галузі та легкої промисловості міста (див. табл.1):

Таблиця 1.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності СЕЗ “Курортополіс Трускавець”
Назва показника Одиниць Роки Всього
2000 2001 2002
Упроваджено інновацій (нових технологій, технологічних ліній, машин обладнання, устаткування) одиниць 4 6 3 13
тис.грн. 11347,0 8760,3 2292,5 22399,8
у тому числі у сфері лікування та оздоровлення одиниць 2 3 1 6
тис.грн. 5304,5 499 955,4 6758,9

Станом на 1 січня 2003 року виконавчим комітетом Трускавецької міської ради затверджено 17 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 33955,9 тис. дол. США, з яких 21892,8 тис. дол. США, або ж 64% - іноземні інвестиції. В основному ці інвестиційні проекти спрямовані на забезпечення комфортності існуючих санаторно-курортних комплексів, шляхом їх реконструкції та технічного переоснащення, запровадженню новітніх методик лікування і оздоровлення з використанням сучасної лікувально-діагностичної апаратури.

Досить суперечним є питання щодо доцільності пільгового оподаткування вільних економічних зон. Прихильники одного з напрямків стверджують про руйнівну шкоду будь-яких пільг в сфері оподаткування, так як вони спричиняють дискримінаційний вплив на розвиток інших суб’єктів бізнесу, які не користуються привілеями; інші вважають за доцільне та необхідне запровадження пільгового режиму.

Загалом, підприємствами спеціальної економічної зони “Курортополіс Трускавець” було отримано пільг (умовно нарахованих) у сумі 4401,8 тис. грн. Динаміка отримання таких пільг наведена на наступній діаграмі (рис.1):

Динаміка обсягів наданих пільг по СЕЗ Курортополіс Трускавець
Рис.1. Динаміка обсягів наданих пільг по СЕЗ “Курортополіс Трускавець”

Податкові надходження до бюджетів всіх рівнів від функціонування СЕЗ “Курортополіс Трускавець” у 2002 році склали 2293,8 тис. грн., в тому числі: від безпосередньої діяльності суб’єктів СЕЗ – 1445,2 тис. грн., крім цього надходження по ввізному ПДВ – 407,5 тис. грн., ввізне мито 225,2 тис. грн., а також надходження курортного збору до місцевого бюджету – 174,2 тис. грн.; надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності Органу господарського розвитку і управління СЕЗ – 40,7 тис. грн., в той же час, суб’єктами отримано пільг на суму 1095,5 тис. грн. Тому, на наш погляд, пільгове оподаткування суб’єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" можна вважати доцільним та ефективним.

Таким чином, в процесі формування інвестиційної привабливості спеціальної економічної зони рекреаційно-туристського типу, якою є Курортополіс Трускавець, слід не лише розвивати матеріально-технічну базу відпочинкових та оздоровчих закладів, але й координувати податкову, інвестиційну, інноваційну регіональну політику.

Список літератури

1. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” від 18 березня 1999 року № 514 – ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 18. - С.139.
2. Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. – К.: Дакор, Алерта, 2001. – 480 с.
3. www.me.gov.ua.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.