Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Ильючик Т.В.
Матеріали X Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 28 жовтня 2011 р. - С.193-195.

Порівняльний аналіз туристично-рекреаційного потенціалу туристичних зон Брестської області

Пинское Полесье В даний час широкого поширення набуло таке напрям туризму як агроекотуризму. Туристичні зони Брестської області мають усі передумови для розвитку агроекотуризму.

Брестська область включає 16 адміністративних районів, об'єднаних у 5 культурно-туристичних зон відповідно до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 травня 2005 року №573 «Про створення туристичних зон». Велике значення для розвитку агроекотуризму має аналіз і оцінка туристично-рекреаційного потенціалу даних територій.

При оцінці туристично-рекреаційного потенціалу з урахуванням специфіки агроекотуризму нами до уваги бралися тільки сільські території, тобто були виключені Брест, Пінськ і Барановичі. Також брався до уваги той факт, що в Брестській області два райони, що утворюють Телеханскую туристично-рекреаційну зону включені в інші туристичні зони. Ганцевичский район включений в культурно-туристичну зону «Пінське Полісся», а Ивацевичский район відноситься до транзитно-туристичної зони «Брест-Барановичі-межа області». У зв'язку з цим, щоб уникнути подвійного рахунку при оцінці туристично-рекреаційного потенціалу дані райони враховувалися тільки в Телеханской туристсько-рекреаційній зоні.

Важливе значення при оцінці сукупного туристично-рекреаційного потенціалу має розгляд його структури. В структурі соціального потенціалу нами вивчалися такі елементи, як житлово-комунальне господарство, культурна складова, транспорт, охорону здоров'я, а також торгівля та побутове обслуговування на основі аналізу виконання нормативів соціальних стандартів по районах Брестської області згідно даних паспортів районів.

Економічний потенціал розглядався з урахуванням таких показників, як чисельність населення, середньорічний товарообіг і середньорічний обсяг платних побутових послуг на душу населення. Найбільші значення мають показники культурно-туристичної зони «Пінське Полісся» і транзитно-туристичної зони «Брест-Барановичі-межа області».

Інфраструктурний потенціал характеризується коефіцієнтами насиченості, об'єктами громадського харчування (Нооп), об'єктами відпочинку, дозвілля і розваг (Ноо), а також об'єктами роздрібної торговельної мережі (Нортс). Коефіцієнт насиченості історико-культурними цінностями використовувався також для опису історико-культурного потенціалу території (таблиця 1).

Таблиця 1

Коефіцієнти насиченості туристсько-рекреаційних ресурсів
Туристична зона Нікц Нооп Ноо Нортс
Єврорегіон «Біловезька пуща» 0,2 0,13 0,08 0,12
Туристично-рекреаційна зона «Біле озеро» єврорегіону «Буг» 0,17 0,23 0,12 0,08
Культурно-туристська зона «Пінське Полісся» 0,27 0,42 0,26 0,36
Транзитно-туристична зона «Брест - Барановичі-межа області» 0,28 0,12 0,46 0,32
Телеханская туристично-рекреаційна зона 0,08 0,1 0,08 0,11

Найбільшою кількістю туристсько-рекреаційних ресурсів має культурно-туристська зона «Пінське Полісся», яка є найбільш привабливою для розвитку агроекотуризму.

Обмежувальним фактором для розвитку агроекотуризму є радіоактивне забруднення територій. Згідно постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь №132 від 01.02.2010 р., в зонах радіоактивного забруднення знаходяться ряд населених пунктів і об'єктів, розташованих в Дрогичинском, Лунинецком, Пінськ і Столинском районах. До зони з правом на відселення відносяться 5 населених пунктів Столінського району (села Белоуша, Отвержичи, Кошара, Ольмани і Устимле), в яких небажано розвиток агроекотуризму. Однак їх можливо використовувати при наданні додаткових послуг, наприклад, при організації екскурсій.

Підводячи підсумки дослідження, можна зробити ряд висновків.

1. З метою аналізу, оцінки і раціонального використання сукупного туристично-рекреаційного потенціалу необхідно розглядати соціальний, економічний, інфраструктурний, історико-культурний та природно-екологічний потенціал території.
2. Для оцінки соціального потенціалу використовувалася інформація соціальних стандартів по районах Брестської області на основі даних паспортів районів. Економічний потенціал розглядався на основі показників, які характеризують економічний стан території; інфраструктурний та історико-культурний потенціали розглядалися на основі коефіцієнтів насиченості. При оцінці природно-екологічного потенціалу враховується фактор радіаційного забруднення територій.
3. Найбільш привабливими для розвитку агроекотуризму є культурно-туристська зона «Пінське Полісся» і транзитно-туристична зона «Брест-Барановичі-межа області» з урахуванням обмежувального екологічного чинника (радіоактивне забруднення території) окремих населених пунктів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.