Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Хомич С.А., Войнич М.О.
Матеріали X Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 28 жовтня 2011 р. - С.216-217.

Система менеджменту якості як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичних компаній Білорусі

Беларусь Організаціям, незалежно від галузі економіки і чисельності, для досягнення успіху потрібно бути гнучкими, швидко адаптуватися до змін, орієнтуватися на сучасні досягнення в області ефективного менеджменту. В даний час, в умовах економічної кризи в Республіці Білорусь питання виживання туристичних компаній та забезпечення їх конкурентоспроможності є найбільш актуальними. Впровадження міжнародних і державних стандартів, що встановлюють вимоги до систем менеджменту, забезпечує створення умов ефективного менеджменту, а також сталий розвиток організації в конкурентному середовищі.

Впровадження системи менеджменту якості дозволяє в кінцевому підсумку знизити собівартість послуг, що надаються за рахунок оптимізації зв'язків всередині компанії, процесного підходу, впровадження коригувальних дій, спрямованих на усунення причин виникаючих невідповідностей.

Впровадження міжнародних стандартів забезпечує залучення іноземних споживачів послуг, а значить, сприяє збільшенню експортного потенціалу туристичних компаній Республіки Білорусь, що в свою чергу може послужити збільшення туристичних потоків в країну.

Результативна система менеджменту сприяє отриманню туристичною компанією таких переваг і вигод, як:

- збільшення ступеня задоволеності споживачів послуг та їх лояльності, тому що гарантується виконання їх вимог;
- скорочення витрат при наданні послуг і підвищення результативності самої системи;
- збільшення конкурентоспроможності і прибутковості, так як на ринок поставляються послуги високого попиту;
- зростаюча рентабельність;
- поліпшення передачі інформації всередині компанії;
- поліпшення мотивації і спонукання працівників, оскільки вони працюють більш ефективно. «Вбудована» система ідентифікації та задоволення потреби компанії у навчанні забезпечує лояльність персоналу і зменшує плинність кадрів;
- підвищення інвестиційної привабливості підприємства;
- підвищення репутації підприємства, створення сприятливої суспільної думки;
- збільшення цінності підприємства.

До основних напрямів оптимізації діяльності туристичної компанії, використовуючи інструменти і методи менеджменту якості, можна віднести наступні:

- управління документацією та записами;
- аналіз причин невідповідностей у ході надання туристичних послуг;
- впровадження коригувальних дій, спрямованих на усунення причин невідповідностей, що виникають у ході надання послуг;
- аналіз результативності коригувальних дій, повторюваності причин, причин невідповідностей;
- збір і аналіз даних, що забезпечує інформацією щодо задоволеності споживача, відповідності вимогам до послуг;
- аналіз функціонування системи менеджменту при наданні туристичних послуг;
- впровадження системи моніторингу ступеня задоволеності споживача (анкетування, телефонне опитування, особисті бесіди).

Таким чином, у разі впровадження результативної системи менеджменту якості, туристична компанія отримує ряд переваг та вигод у порівнянні з такою ж, не має системного підходу до надання туристичних послуг, підвищують тим самим свою конкурентоспроможність, а значить забезпечують стійке функціонування підприємства на ринку туристичних послуг.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.