Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Ханко Леонід
Електронний журнал "СНТЕК"

Модель корпоративно-дистанційного навчання агентів мережі «ФЕСТ»

Анотація. Розглянуто досвід корпоративно-дистанційного навчання та характеристика мережі львівських ресторанів, яка заснована на оригінальних авторських концепціях та проектах. Запропоновані методичні підходи до розроблення моделі взаємодії учасників-агентів дистанційного навчання мережі ФЕСТ.

Ключові слова: дистанційне навчання, концептуальна модель взаємодії учасників-агентів дистанційного навчання, агент-орієнтована модель.

Вступ. Із часів Френсіса Бекона вчені усвідомили, що нове знання отримується на підставі «читання книги життя». Однак питання про те, як же конкретно її читати, залишається відкритим. Є відкритими і технології щодо поєднання “читання книги життя” та “навчання впродовж усього життя”. Ці технології можуть бути спрямовані на підвищення кваліфікації або навчання впродовж усього життя як працівників, так і клієнтів організацій, корпорацій або підприємств у сфері послуг.

Відомо, що в сучасних умовах ефективність корпоративного навчання залежить від широти запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для взаємодії між учасниками навчання. Впровадження ІКТ як основи дистанційного навчання (ДН) особливо актуальний напрям у нашій країні через необхідність забезпечення якісної підготовки та перепідготовки фахівців організацій і підприємств із мінімальними витратами [1].

Для прикладу можна вказати на досвід компанії «Стэл – Комп’ютерні Системи», що розробила і успішно впроваджує комплекс програмних засобів підтримки системи дистанційного навчання STELLUS.

Система STELLUS побудована за модульним принципом і призначена для викладання не тільки технічних, але і гуманітарних, і навіть творчих дисциплін. STELLUS має дружній інтерфейс користувача, стійко підтримує до 5000 користувачів (на одну серверну ліцензію), кожний з яких наділений функціональними можливостями підтримки дистанційного навчання.

Зокрема STELLUS може підтримувати кілька схем взаємодії учасників процесу навчання, проходження якого може відбуватися у режимі on або off-line. Оперативний самоконтроль рівня знань. Комунікації в процесі навчання: форум, електронна пошта, можливість використання відеоконференцзв’язку.

Метою даного дослідження є розроблення методики та інструментарію впровадження дистанційного навчання агентів львівської мережі ресторанів ФЕСТ на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Характеристика мережі ФЕСТ

Мережа ФЕСТ – це корпорація львівських ресторанів, яка заснована на оригінальних авторських концепціях і проектах. Професійна реалізація вже першого проекту – ресторану «Криївка» – викликала ажіотаж по всій Україні та за її межами. Нині діє 11 закладів корпорації в різноманітних оригінальних стилях і форматах, розташованих у найбільш прохідних центральних місцях міста Львова.

Місія мережі говорить сама за себе: “Створення унікального простору позитивних вражень і емоцій, робити себе-місто-країну кращими”. Саме тому відвідуваність і популярність існуючих ресторанів є однією з найбільших у Західному регіоні. Вони привернули увагу української преси, міжнародних каналів і видань різних країн світу: Польщі, Росії, США та ін.

Іміджу ресторанних проектів мережі ФЕСТ сприяє її активна позиція, участь в культурному та туристичному житті міста, в проведенні відкритих заходів, участі та підтримці прогресивних міських подій та ініціатив.

ФЕСТ використовує міфи, легенди, анекдоти, які притаманні львівській території. Наприклад, недавно запустили новий проект – живе пиво "Зеник", яке виготовляє місцева пивоварня. Був придуманий бренд, протестувавши продукт, його запустили у мережі ресторанів. Отож, успішний проект, який народився у невимушеній креативній атмосфері, був повністю реалізований протягом двох місяців.

Усі проекти реалізовано виключно в історичному центрі м. Львова – компанія прораховує найбільші туристичні потоки та маршрути.

Один з головних принципів – уникати посередніх речей і створювати сильні точки диференціації. ФЕСТ не використовує очевидні теми Львова, не відкриває просто ресторани. Вона шукає нові та маловідомі історії та подає їх різнобічно. Наприклад, ідея ресторану “Гасова Лампа” походить від того, що гасова лампа винайдена у місті Львові Яном Зеґом та Ігнатієм Лукашевичем. Іншим прикладом є ресторан “Лівий берег”, який відкрито в підвальному приміщенні Оперного театру імені Соломії Крушельницької. Ідея закладу – феєрична, оригінальна та провокуюча на творчі звершення відвідувачів у цілому та гостей творчих зокрема.

Необхідно зазначити, що в процесі створення мережі ФЕСТ ефективне функціонування команди вимагає від її членів знання методології управління проектами, а також умінь, які пов'язані з роботою в команді.

Вміння щодо роботи в команді включають такі елементи: формування команди, управління нарадами, розв’язання проблем, конфліктів, прийняття рішень, динаміка роботи групи і управління між особистими стосунками.

Аналіз існуючих проектів формування мережі ресторанів ФЕСТ вказує на недоліки, пов’язані з неврахуванням аспекту приналежності ресторану до динамічної системи. В зв’язку з постійними змінами попиту споживачів, у даному випадку клієнтів мережі, змінами їх смаків та бажань щодо цікавого проведення вільного часу, а також бажанні підтримки іміджу мережі ФЕСТ, з’являється пряма залежність від її саморозвитку, що передбачає підвищення кваліфікації та навчання персоналу і клієнтів цієї мережі.

Зокрема проблема полягає у одноразовому навчанні персоналу проекту навичкам специфіки роботи, проведення нерегулярних тренінгових занять і в елементарних підходах маркетингового моніторингу.

Вирішення даної проблематики ми вбачаємо на основі запровадження технологій дистанційного навчання і розроблення агент-орієнтованої моделі взаємодії ключових агентів мережі ФЕСТ, яка спрямована на вдосконалення ДН для забезпечення якісної підготовки та перепідготовки клієнтів і фахівців мережі ресторанів ФЕСТ.

Підходи до розроблення моделі взаємодії агентів ДН мережі ФЕСТ

На рис. 1 представлена загальна схема концептуальної моделі взаємодії агентів дистанційного навчання мережі ФЕСТ.

Концептуальна модель взаємодії агентів ДН мережі ФЕСТ
Рис. 1. Концептуальна модель взаємодії агентів ДН мережі ФЕСТ

Агент-орієнтована модель мережі ФЕСТ (АОМ МФ) описує взаємодію ключових учасників дистанційного навчання. Ця модель дозволяє динамічно реагувати на, у різний спосіб представлені, прояви змін у реальному житті. Особливостями є відображення членів корпорації в ототожнених елементах віртуальної системи реальності – агентах.

Агентами виступають адміністратори закладів, відповідальні за запуск проектів, і власники, незалежні зовнішні експерти, персонал закладів, клієнти, команда розроблення моделі.

В процесі життєвого циклу, кожному з агентів мережі надається певний статус і повноваження щодо взаємодії і взаємозв’язку елементів у середовищі АОМ МФ. Так ключовими ролями в процесі є, наприклад, ролі викладач – віртуальна подача навчального матеріалу, відповіді у режимі on/off line на питання тих, кого навчають, прийом і оцінка виконаних завдань, керування індивідуальними і груповими планами; адміністратор – реєстрація персоналу і слухачів, настроювання і супровід системи ДН, керування зовнішнім web-сайтом з опцією відеоконференцзв’язку.

Реалізація агент-орієнтованої моделі мережі ФЕСТ передбачається за допомогою технологій SWARM, одного з найбільш популярних пакетів для побудови агент-орієнтованих моделей [2].

Стосовно реалізації даної моделі, варто зауважити, що цей головний аспект залежить від запровадження не лише інформаційно-комунікаційних технологій, але й від запуску ключових елементів концептуальної моделі. Зокрема це стосується основного блоку – модельно-аналітичного стенду, що являє собою генератор результатів дослідження.

Елемент моделі “віртуальний клас” відіграє роль навчально-тренінгової зони в системі.

На наш погляд, ефективність корпоративно-дистанційного навчання ключових агентів мережі ФЕСТ можна забезпечити на основі такої системи управління дистанційним навчанням, як Moodle. Вона розповсюджується як Open Source-проект, дозволяє використовувати, змінювати програмний код і має такі риси: застосовані філософія педагогіки соціального конструктивізму і прогресивні теорії педагогічних вимірів; проста установка на платформу, що підтримує PHP і, зокрема, таку базу даних, як MySQL.

Відеоконференції дозволяють прискорити процес прийняття рішень, збільшити доступ до інформації та фахівців, скоротити час відряджень (і, відповідно, витрати і стрес від поїздок), збільшити продуктивність праці в цілому, підвищити ефективність розподілу ресурсів. Крім того, скорочується час виводу продуктів на ринок і час реагування на його зміни.

Відеоконференція дозволяє набагато спростити процес дистанційного навчання з використанням двостороннього відеозв’язку. Більше того, вчителі та учні з усього світу можуть виявитися в одній аудиторії. З використанням технології відеоконференцзв’язку студенти можуть відвідати практично будь-яку країну в світі не залишаючи аудиторії, спілкуватися з іншими учнями та викладачами. Віртуальні класи дозволяють учням, особливо ізольованим географічно або економічно, одержувати знання, доступні тільки в кращих навчальних закладах.

Стосовно відеоконференцзв’язку, то, на наш погляд, його ефективну підтримку можна забезпечити на основі платформи Dimdim [3].

Платформа Dimdim є досить ефективною для забезпечення мережевого конференцобслуговування. За допомогою цієї платформи можна проводити спілкування, чат, розгляд презентацій або ж оригінальних думок.

Підключення і робота в даному програмному забезпеченні не потребує великих зусиль від користувача: спрощений інтерфейс потребує лише одного кліку.

Стосовно кількості учасників конференції розглядається кілька видів продукту:

- Dimdim Pro – гнучка, професійна версія для конференцій до 50 учасників;
- Dimdim Webinar – потужна версія для конференцій з 1000 учасників;
- Dimdim Вільно – версія для 20 учасників, які можуть приймати участь у безкоштовних веб-конференціях необмежену кількість разів.

Також платформа дозволяє створити своєрідну класну кімнату, в якій зможуть прийняти участь до 10 викладачів, кожен з яких отримує власну приватну кімнату.

Аж до 50 студентів може приєднатися до будь-якої кімнати з будь-якою метою (режим роботи, навчання, мережеві зустрічі та ін.).

Модуль Moodle вирішує Dimdim сесії класних кімнат безпосередньо з Moodle UI. Модуль Claroline та розширення Docebo приводить Dimdim до цих популярних систем.

Dimdim платформа є насправді найвигіднішою з представників цього класу, позаяк вона має переваги як у ціні, так і якості послуг: робота при використанні немає затримок у часі, додаткових завантажень, можливість створювати для себе зручність керування процесом.

Розробка і впровадження даної моделі дозволить покращити системні характеристики мережі ресторанів ФЕСТ, збільшити прибутки, що пов’язано зі збільшенням відвідуваності закладу через наступні зміни:

- динаміка змін асортименту меню;
- збільшення мистецьких заходів і акцій;
- інформаційні вісники стосовно мистецького життя міста та мережі зокрема.

Висновки. Отже, висвітлені підходи до розроблення моделі взаємодії ключових агентів дистанційного навчання мережі ФЕСТ дозволяють зробити наступні висновки та узагальнення.

1. Впровадження ключових елементів запропонованої моделі взаємодії агентів ДН мережі ФЕСТ спрямовано насамперед на поглиблення креативної діяльності в життєвому процесі компанії.
2. Збільшення динаміки у середовищі закладу щодо реакції на чинники, отриманні в результаті використання моделі.
3. Створення нової парадигми контакту агентів у мережі ФЕСТ.

Список використаних джерел

1. Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В., Зачко О.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності: Монографія / За заг. ред. В.Б. Артеменка. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 297 с.
2. Сайт доступу до пакету SWARM – http://wiki.swarm.org/.
3. Сайт доступу до платформи відеоконференцзв’язку Dimdim – http://www.dimdim.com/.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.