Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Гутник Оксана Володимирівна
Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2010. - Випуск 1(3).

Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму

Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму Висвітлюються особливості державної туристичної політики Республіки Польща, розглядаються механізми її реалізації. Описується система управління туристичною галуззю, її інституційне забезпечення на всіх відрізках владної вертикалі, досліджується законодавча база Польщі у сфері туризму.

Ключові слова: туризм, туріндустрія, державна політика, Польська організація туристична, Польська агенція розвитку туризму, локальна туристична організація, реґіональна туристична організація.

Постановка проблеми. Державна політика Польщі у сфері туризму є цікавим та актуальним об’єктом досліджень. Прогнози експертів щодо розвитку туристичної галузі Польщі є багатообіцяючими з огляду на її зручне географічне розташування, наявність широкого спектру природних та історико-культурних ресурсів, позитивну динаміку зростання життєвого рівня населення, низький, у порівнянні з розвиненими країнами, рівень цін, а також приналежність до європейської спільноти. Як результат, за допомогою відповідного інституційного та законодавчого забезпечення Польща здійснює активну, а головне, ефективну політику у сфері туризму, варту нашої уваги.

Актуальність даного дослідження для України є очевидною, оскільки вихідні умови розвитку туристичної галузі Польщі були майже ідентичними з українськими. Проте впродовж останніх двох десятиріч польська туристична галузь розвивалась значно швидшими темпами, ніж українська. Отже, вивчення державної політики Польщі у сфері туризму дозволить запозичити цінний досвід сусідів та змоделювати певні процеси, що відбуватимуться в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, в Україні приділяється недостатньо уваги дослідженню польської туристичної політики і, як показав аналіз літератури, останнім часом досліджень з даної тематики в Україні, майже не було. Найкращою базою даного дослідження послужили публікації на офіційних сайтах державних органів та організацій Республіки Польща.

Невирішеним досі питанням є можливість створення в Україні ефективних механізмів реалізації державної туристичної політики на основі вивчення і використання польських механізмів.

Мета статті. Метою наукового дослідження є визначення основних особливостей туристичної політики Польщі та вивчення законодавчого й інституційного забезпечення її реалізації.

Виклад основного матеріалу. У 1989 р. розпочався сучасний етап розвитку туристичної індустрії в Польщі. Після руйнування старої системи пришвидшились темпи її розвитку. У 1990 р. засновано Польську туристичну палату (Polska Izba Turystyczna – PIT), що представляє інтереси своїх членів, які працюють у галузі туризму. Великий вплив на процес розвитку туріндустрії в Польщі мало скасування віз до багатьох європейських держав для громадян Польщі. У 1997 р. за допомогою експертів ЄС розпочато перший етап реалізації Програми розвитку національного турпродукту в 5 напрямах: бізнес-туризм, міський культурний туризм, сільський туризм, спеціалізований туризм, прикордонно-транзитний туризм.

У цей самий період розпочато реформу системи управління туріндустрією. У вересні 1997 р. сейм ухвалив закон «Про туристичні послуги», що повністю відповідає нормам європейського права. У 1999 р. було створено Польську туристичну організацію, основними завданнями якої є створення позитивного іміджу польського туристичного продукту в державі і за її межами, розвиток інформаційної мережі та участь у розробці програм розвитку туріндустрії та модернізації її інфраструктури. Визначальною подією для подальшого розвитку Польщі та її туристичної галузі став її вступ до ЄС [3]. Він зробив Польщу доступнішою для іноземних туристів, усунувши митні та прикордонні бар’єри. Окрім того, пожвавив співпрацю між відповідними структурами ЄС та Республіки Польща, що безперечно сприяє пришвидшенню процесів розвитку туристичної інфраструктури та індустрії загалом. Так, згідно з інформацією Польської агенції розвитку туризму (ПАРТ) у період з 2006 р. по 2013 р. ЄС виділить 30 млн євро на розвиток туризму в Польщі, а також 165 млн. євро інвестицій в туристичну галузь. Голова ПАРТ зазначила, що кошти ці основним чином будуть спрямовані на реалізацію екологічних програм, розбудову курортних закладів, готельних ланцюгів, модернізацію туристичних шляхів, гірськолижних витягів тощо. Польські туристичні організації та компанії користуються підтримкою ЄС в рамках програми «Інноваційна економіка», серед частин якої є «Інвестиції у туристичні продукти реґіонального значення» та «Просування польських туристичних цінностей».

З 1997 р. туризм належить до сфери відповідальності міністерства спорту і туризму Польщі, до складу якого входить департамент туризму, який займається питаннями розвитку та регулювання туристичної індустрії [3].

Згідно із Законом «Про діяльність урядової адміністрації», основними завданнями Міністерства у сфері туризму є:

- розвиток туристичної інфраструктури держави;
- створення і забезпечення ефективності механізмів регулювання туристичного ринку [4].

Також, згідно із Законом «Про Польську організацію туристичну» відповідний міністр здійснює нагляд за діяльністю Польської організації туристичної (ПОТ) [1].

Зважаючи на те що туризм є міжгалузевим диверсифікаційним комплексом, реалізація багатьох завдань, що впливають на розвиток туристичної індустрії Польщі, належить до компетенції інших міністерств та відомств. Завдання міністерств, що стосуються туристичної індустрії детально наведені в «Стратегії розвитку туризму на 2007 – 2013 рр.» міністерства економіки Польщі, до компетенцій якого раніше входило управління галуззю. Окрім того, варто відзначити, що багато завдань, вирішення яких має безпосередній вплив на стан туріндустрії, належить до компетенції органів місцевого самоврядування різних рівнів: воєводств, повітів та гмін [3].

Основні завдання, вирішення яких покладається на виконавчі органи воєводств, є такими:

- реєстрація туристичних підприємств і контроль за їх діяльністю;
- видача дозвільної документації на надання послуг гідів та екскурсоводів;
- сертифікація та категоризація закладів розміщення і контроль за їх діяльністю;
- координація діяльності та фінансування осередків спорту і туризму на рівні воєводства;
- співпраця з реґіональними туристичними організаціями у сфері розвитку туризму, створення нового туристичного продукту і використання туристичного потенціалу;
- розширення і розвиток туристичної інформаційної мережі у воєводстві;
- співпраця з туристичними інституціями на різних рівнях: загальнонаціональному, на рівні воєводства, повітів і гмін;
- організація і здійснення нагляду за дитячим і молодіжним відпочинком;
- реалізація спеціальних програм з туризму та спорту в рамках шкільного навчання;
- створення планів розбудови туристичної інфраструктури на місцевому рівні [4].

Компетенції повітів:

- створення на своїй території і забезпечення функціонування інституцій у сфері фізичної культури, туризму та відпочинку;
- створення шкільних турбаз і таборів;
- облік, нагляд за діяльністю і часткове фінансування спортивних і туристичних об’єднань на території повіту;
- фінансова підтримка спортивних, рекреаційних і туристичних заходів у межах повіту;
- участь у процесі планування та зведення об’єктів туристичної та спортивної інфраструктури;
- сприяння розвитку окремих видів туризму на території повітів;
- реалізація спеціальних програм з туризму та спорту в рамках шкільного навчання;
- проведення позашкільних навчальних заходів у сфері туризму, готельного і ресторанного бізнесу;
- співпраця з реґіональними і локальними туристичними організаціями [5].

До компетенцій гмін у сфері індустрії туризму належить:

- облік і контроль за закладами розміщення;
- збереження, модернізація і розбудова туристичних і спортивних об’єктів на території гміни;
- створення на території ґміни сприятливих умов для розвитку господарської діяльності;
- участь у фінансуванні спортивних і туристичних об’єднань;
- участь у процесі планування об'єктів туристичної та спортивної інфраструктури;
- організаційна і фінансова підтримка туристичних організацій;
- розбудова і підтримка технічної інфраструктури;
- реалізація спеціальних програм з туризму та спорту в рамках шкільного навчання;
- охорона навколишнього середовища, а також – пам’яток культури та архітектури [5].

У Польщі з метою гармонійного розвитку туристичної індустрії співпрацює велика кількість інституцій та організацій:

- уряд Республіки Польща, зокрема відповідне міністерство;
- Польська організація туристична з реґіональними та локальними організаціями туристичними;
- Польська агенція розвитку туризму, що розробляє стратегії розвитку для різних міст і реґіонів, залучає інвестиції;
- органи місцевого самоврядування різних рівнів;
- суб’єкти туристичної діяльності та їх об’єднання, зокрема: Польська туристична палата (Polska Izba Turystyki – PIT), Польське об’єднання готелів і туризму (Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa і Turystyki), Польська асоціація готелів (Polski Zrzeszenie Hoteli), Консультаційна рада туристичних установ (Rada Konsultacyjna Izb Turystyki), Об’єднання «Конференції і конгреси в Польщі» (Stowarzyszenie «Konferencje i Kongresy w Polsce»), Об’єднання курортних гмін Республіки Польща (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP), Польська палата готелів (Polska Izba Hotelarstwa), Господарська палата «Здравниці Польщі» (Izba Gospodarcza «Uzdrowiska Polskie»);
- навчальні заклади та установи, що займаються освітньою діяльністю у сфері туризму, вчені, професіонали галузі;
- неурядові організації, в тому числі Польське туристично-краєзнавче товариство (Polskie Towarystwo Turystyczno-Krajoznawcze), Польська федерація кемпінгу і караванінгу (Polska Federacja Campingu i Caravaningu), Польська федерація сільського туризму «Гостинні господарства» (Polska Federacja Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Goscinne»);
- локальні туристичні об’єднання,
- інформаційні центри «ІТ» (інформації туристичної) та інші інформаційні пункти, робота яких є сезонною [4].

Крім того, Польська організація туристична бере активну участь у національних та міжнародних туристичних виставках, часто виділяє кошти на дофінансування таких виставок, тому участь у них зазвичай є пільговою для польських працівників. Причому підготовка до цих виставок та організація стендів проходить на дуже високому рівні, і, як наслідок, Польща представлена дуже якісно, професійно і всебічно.

Іншим напрямом діяльності ПОТ є організація пізнавальних подорожей для польських та іноземних журналістів та інфотурів для туроператорів. Метою таких подорожей є презентація об’єктів, що мають туристичний потенціал. У результаті польський туристичний продукт популяризується в пресі, а також збільшується спектр пропозицій щодо відпочинку в Польщі [1].

ПОТ займається підготовкою та друком рекламно-інформаційних матеріалів про Польщу. Такі матеріали видаються 12 мовами і забезпечують потенційних туристів необхідною інформацією. Завдяки характерному дизайну і змістовному наповненню такі друковані матеріали є легко впізнаваними і визнані одними з найкращих у світі. Не рідко ПОТ бере участь у фінансуванні видань реґіональних туристичних організацій.

ПОТ успішно реалізує власні цілі за кордоном через функціонування 14 іноземних представництв (у тому числі в Києві), які називаються Польськими осередками інформації туристичної. Вони залучені до організації різних заходів у сфері туризму, здійснюють моніторинг ринків певних країн відповідно до власного розташування, проведення рекламних кампаній та заохочення потенційних партнерів до співпраці. ПОТ підтримує тісні контакти з 20 іншими національними туристичними організаціями. ПОТ активно співпрацює з органами самоврядування, науковими та навчальними закладами, представниками туристичної індустрії, а також реґіональними та локальними туристичними організаціями [1].

Багаторічна присутність на ринку, знання реалій, культури і традицій конкретної країни дає можливість працівникам закордонних представництв ПОТ точно прогнозувати, вчасно виявляти тенденції та потреби відповідного ринку і адекватно реагувати на них. Це сприяє підвищенню ефективності просування польського туристичного продукту в Європі та світі.

Реґіональні туристичні організації (РОТ) і локальні туристичні організації (ЛОТ) становлять форум співпраці місцевого самоврядування, галузевих організацій та підприємств. Їх завдання полягає в координації промоційної діяльності у воєводствах, гмінах та повітах, створенні привабливого туристичного іміджу реґіону, а також стимулюванні створення і розвитку туристичних продуктів. Усі воєводства мають свою РОТ і від кількох до кільканадцяти ЛОТів. Співпраця на різних рівнях дозволяє гармонізувати і узгоджувати інвестиції та зусилля на місцевому рівні з планами розвитку і фондами ПОТ. На додачу ПОТ займається інтернет-системою інформації туристичної. У майбутньому ця система має стати базою даних всіх підприємств польської туріндустрії: закладів розміщення, харчування, розважальних закладів, туристичних фірм, екскурсійних бюро, конференц-холів тощо [1].

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, хотілося б відзначити, що Польща проводить ефективну політику у сфері туризму, має дієві механізми її реалізації, в основі яких лежить належне нормативно-правове та інституційне забезпечення. Така активна політика Польщі є цілком виправданою і згідно з даними Всесвітньої туристичної організації сприяє позитивній динаміці туристичних прибуттів і надходжень, тому вона могла б стати позитивним прикладом для наслідування відповідними українськими органами.

Для створення конкретних рекомендацій, які б мали прикладний характер, доцільно проводити подальші дослідження в даному напрямі, вивчати кожен із механізмів реалізації туристичної політики окремо, а також необхідно було б на державному рівні організовувати програми обміну досвідом для керівників галузі та використати досвід Польщі в Україні.

Список використаних джерел

1. Działalność POT – [Цит. 2009, 28 грудня] – Rešim dostęp: www.pot.gov.pl.
2. Facts & Figures – [Цит. 2010, 14 січня] – Access mode: www.world-tourism.org.
3. Historia_turystyki_w_Polsce – [Цит. 2009, 20 грудня] – Rešim dostęp: pl.wikibooks.org/wiki/Podstawy_turystyki/Historia_turystyki_w_ Polsce.
4. Strategia rozwoju turystyki – [Цит. 2009, 4 листопада] – Rešim dostęp: msport.gov.pl/strategie-turystyka.
5. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 – [Цит. 2009, 28 жовтня] – Rešim dostęp: www.mg.gov.pl.

Гутник О. В. Особенности реализации государственной политики Польши в сфере туризма

Освещаются особенности государственной туристической политики Республики Польша, рассматриваются механизмы ее реализации. Описывается система управления туристической отраслью, ее институциональное обеспечение на всех отрезках властной вертикали, исследуется законодательная база Польши в сфере туризма.

Ключевые слова: туризм, туриндустрия, государственная политика, Польская организация туристическая, Польское агентство развития туризма, локальная туристическая организация, региональная туристическая организация.

Hutnyk O. V. Features of realization of public policy of Poland in the field of tourism

Basic tendencies of Polish home policies in the sphere of tourism are elucidated. The mechanisms of their realization are also reflected. The system of Polish state management, of organizations and establishments of the different levels the same, as the legal basis in this field, is described in this scientific research. In addition the author focuses on the obligations, rights and capabilities of the local tourist authorities.

Key words: tourism, tourist industry, public policy, Polish tourism organization, Polish agency for tourism development, local tourism organization, regional tourism organization.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.