Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Ґудзь П.В., Левада Д.О., Кучер С.Ф.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Фінансово-економічні методи трансформації економіки курортного міста

Вступ. Поступальний розвиток економіки територіальних громад в Україні пов’язується не тільки із вдосконаленням місцевого самоврядування, але і з розвитком міської економіки, фінансуванням та самофінансування міст та сільських поселень. Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що бюджети самоврядування формуються сьогодні переважно як бюджети споживання, а не бюджети розвитку. При цьому комунальне господарство міст не отримує належного фінансування навіть на утримання міського комунального господарства – теплових мереж, каналізаційних колекторів, складування та переробки сміття тощо.

Проблеми міської економіки на рівні окремих локалітетів поглиблюються через скорочення обігових коштів комунальних підприємств, пов’язаних із зростанням кредиторської заборгованості платників послуг з боку юридичних осіб та мешканців міста. Так, у м. Бердянську борг міськводоканалу станом на 1.01.2007 р. становить 5 млн. 792 тис. грн. Основні фонди морально та фізично зношені, комунікаційні та інженерні мережі знаходяться у незадовільному функціональному стані та потребують оновлення, у тому числі шляхом заміни обладнання на менш енергоємне та більш продуктивне. Адже втрати води міськводоканалу складають понад 30 %. Існують й інші проблеми розвитку галузей міського господарства - повне відновлення вуличного освітлення, впровадження енергозберігаючих технологій, ремонт крівель багатоквартирних будинків, доріг і тротуарів тощо, які потребують інвестицій.

Область дослідження. Об’єктом дослідження є фінансово-економічний розвиток комунального господарства міста Бердянська. Предмет роботи – механізми фінансування міського розвитку, зокрема шляхом міжнародного кредитування.

Методи дослідження. В процесі дослідженні використані конкретно-пошукові методи наукового аналізу, а також методи статистичного аналізу та прогнозування.

Результати дослідження. Місто Бердянськ є визначеним у країні піонерним містом, де впроваджується муніципальні інновації, моделі розвитку місцевого самоврядування та самоорганізації громадян, концепції місцевого економічного розвитку, пов’язані із забезпеченням реформування міської економіки до потреб та викликів часу [1].

Залучення фінансових ресурсів муніципальний менеджмент вбачає шляхом наступних кредитних механізмів: передача об’єктів комунальної власності (міськводоканал) в концесію концесіонеру та випуск облігацій муніципального займу, головною перевагою яких, на відміну від звичайного кредиту, є менший процент (близько 10%) і відсутність необхідного оформлення заставного майна.

В економічній літературі зазначається, що міжнародне кредитування – це рух позичкового капіталу у сферу міжнародних економічних відносин, пов’язаних з наданням валютних та товарних ресурсів на умовах повернення терміновості і сплати відсотків [2].

Концесія – це надання органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі суб’єкту підприємницької діяльності права на використання об’єкта концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику з метою задоволення громадських потреб.

В західних країнах і США подібні проекти впроваджувалися на початку 70-х років, тобто накопичено досвід чималий. Більше того, у розвинутих країнах за угодами міжнародного кредитування передбачалося не тільки механізм погашення кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) за рахунок економії енергоресурсів, але і поступове зниження тарифів для населення.

МБРР у даному проекту виступає не тільки у ролі банківської установи, але, скоріше, розглядається як спеціалізоване агентство, що представляє собою одну із спеціалізованих установ Організації Об’єднаних націй.

Міжнародне кредитування органів самоврядування в Україні – всеукраїнський проект, до якого залучено 18 міст країни і який реалізуватиметься протягом 2007-2027 рр. Бердянськ після Броварів є другим районним центром в Україні, який заявив бажання вийти на ринок муніципальних позик [3].

Основною перевагою концесійного договору є закріплення в тристоронній угоді концесіонера, органу самоврядування та МБРР ефективного трьохстороннього контролю за цільовим використанням інвестиційних ресурсів.

Концесіонер зобов’язаний здійснювати заходи, направлені на модернізацію основних фондів підприємства, реалізувати інвестиційну діяльність без права викупу, а також по закінченню терміну дії угоди повернути об’єкт у комунальну власність громаді. Інвестор зацікавлений діяти на задоволення громадських потреб та покращення управління об’єкта концесії.

Так, передача Бердянського міськводоканалу в концесію дозволить скоротити споживання електроенергії до 40 %. Концесіонер має інвестувати у виробництво послуг водопостачання не менше 5 млн. доларів США на умовах - термін реалізації проекту – 5 років, а термін погашення кредитів МБРР – 15 років. Погашення кредиту починається через п’ять років відстрочки і за рахунок економії енергоресурсів. Прогнозується, що при цьому тарифи підвищуватися не будуть, якщо це не буде викликане макроекономічними або форс-мажорними обставинами [4].

Механізм міжнародного кредитування, як і випуск муніципальних облігацій, передбачає також встановлення міжнародними інвестиційними установами кредитного рейтингу, що ґрунтується на оцінці фінансово-економічного потенціалу міської економіки, динаміки стану бюджету самоврядування, врахування фінансових ризиків тощо. Критеріями набуття кредитного рейтингу є частка прибуткових комунальних підприємств, операційний профіцит бюджету, високий рівень платежів за комунальні послуги з боку мешканців та підприємців міста. Міжнародне рейтингове агентство „Moody's” розробило метод аналізу рейтингів регіональних та місцевих адміністрацій Європи, Близького Сходу, Африки, в якому взяв участь і Бердянськ в рамках проекту по випуску облігацій муніципального займу. Відомо, що наше місто отримало однаковий кредитний рейтинг з Києвом та Харковом [5].

Консалтингова компанія «Pragma», яка фінансується Американським агентством США з міжнародного розвитку USAID, спеціалізується на підтримці випуску муніципальних облігацій в Україні і передбачає сприяння Бердянську в випуску внутрішньої позики на суму від 5 до 25 млн. грн., терміном на 5 років. Позика визначається за ринковими ставками кредитування і спрямовується на фінансування міської інфраструктури і розвиток комунального господарства, підвищення якості комунальних послуг.

Консультанти «Pragma-USAID» розробили стандартні умови для всіх муніципалітетів, які беруть участь у програмі, щоб сформувати пул облігацій, які легше потім буде розмістити серед інвесторів.

В Україні першим учасником програми стало м. Івано-Франківськ, яке випустило облігації на 5,5 млн. грн. і інвестував залучені кошти для відновлення міського освітлення та впровадження енергозберігаючих технологій [6; 7].

Нацбанк України вважає міжнародне кредитування муніципальних бюджетів ризиковим, оскільки існує висока ймовірність дефолту по зобов’язаннях місцевих органів влади. При цьому, Нацбанк не пропонує для бюджетів самоврядування альтернативної програми кредитування, яке дозволило б реформувати на інноваційній основі весь житлово-комунальний комплекс країни, тому проаналізовані новітні шляхи фінансування економічних проектів місцевих громад через міжнародне кредитування мають всіляко підтримуватися та стимулюватися органами виконавчої та законодавчої влади в країні.

Висновки. Таким чином для успішного розвитку економіки курортного міста необхідно залучення різних форм та методів фінансування. Одним із найнадійніших форм фінансування виступає міжнародне кредитування, механізм якого передбачає передумови: високу ефективність муніципального управління, активність місцевої громади, оптимістичні показники динаміки міського продукту та операційний профіцит бюджету самоврядування.

Література

1. Радченко К. Бердянськ – місто європейського зразка. [Цит. 2005, 30 серпня]. – Доступний з: http://www.esteblishment.com.ua/articles/2005/8/30/346/.
2. Захарченко М. Концесія водоканалу – що це таке?// Бердянськ діловий. - 2005. – № 71-72, 27 – 29 грудня.
3. Зібар Л. Чи не завдасть місту шкоди концесія водоканалу?// Бердянськ діловий. - 2007. – № 15-16, 27 лютого – 1 березня.
4. Зубко О. Концесія водоканалу в Бердянську вже скоро // Південна зоря. 2007. – № 16, 31 січня;
5. Прес-служба Бердянського виконкому. Підвищений кредитний рейтинг Бердянська. [Цит. 2006, 20 грудня]. – Доступний з: http://www.rada.berdyansck/net/news/.
6. Гнатюк К. Про муніципальні облігації в Україні//Комерсант. Україна”. -2007. – № 43, 16 березня.
7. На шляху до муніципального займу. Муніципальні фінанси. http://www.progmacorp.kiev.ua/
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.