Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Грицак Ю.П.
Харківський національний университет імені В.Н.Каразіна

Склад індексу конкурентоспроможності туризму

Вивчення територіальних особливостей розвитку туризму і туристичного бізнесу в Україні можна (треба) проводити по методиці обчислення Індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму (ІКТ), що використується фахівцями Всесвітнього Економічного форуму (ВЕФ) при підготовці щорічної доповіді «Глобальна конкурентоспроможність» і рейтингів окремих регіонів і секторів економіки.

Повний ІКТ обчислюється як середня арифметична величина з трьох підіндексів:

A) законодавча база туризму;
B) умови бізнесу і інфраструктура туризму;
C) людські, культурні і природні ресурси туризму.

Підіндекси обчислюються як середні арифметичні величини 14 блоків, що складаються з наступних індикаторів за шкалою від 1 до 7:

Підіндекс А. «Законодавча база туризму» складається з 5 блоків фактичних кількісних і аналітичних якісних показників:

1. Політичні норми і правила - розповсюдження іноземної власності (відсоток від загального капіталу території), права власності, вплив законів на прямі іноземні інвестиції (величина ПІІ на душу населення), візовий режим (число країн, для громадян яких потрібні візи, у відсотках від числа членів ООН), відвертість двостороннього повітряного сполучення (число країн-партнерів у відсотках від числа членів Міжнародної Організації Цивільної Авіації), прозорість урядової політики, середня тривалість процедури оформлення нового підприємства, вартість запуску бізнесу (як відсоток від душового ВВП або ВРП).
2. Екологічні можливості - строгість екологічного регулювання, здійснення екологічного регулювання, можливості розвитку туристської індустрії, викиди вуглекислоти (на душу населення в тоннах), концентрація твердих частинок в містах з населенням більше 100 тисяч чоловік (мікрограм на кубометр викидів), видів фауни і флори, яким загрожує зникнення (відсоток від всього числа видів), ратифікація екологічних договорів (відсоток від 25 міжнародних екологічних договорів).
3. Безпека і захищеність - витрати на запобігання злочинам, насильства і тероризму (доларів на душу населення), надійність поліцейських послуг, дорожньо-транспортні події (число загиблих в аваріях на 100 тисяч населення)
4. Здоров'я і гігієна - Забезпеченість лікарями (число лікарів за 1000 жителів), доступ до покращеної санітарії (відсоток від загальної чисельності населення), доступ до безпечної питної води (відсоток від загальної чисельності населення), забезпеченість лікарнями (число лікарняних ліжок на 10000 населення).
5. Пріоритетність туризму - державна пріоритетність туристської індустрії, витрати уряду на туризм (відсоток від повних урядових витрат), ефективність маркетингу і реклами по залученню туристів, присутність країни на 12 головних туристичних ярмарках.

Підіндекс В. «Умови бізнесу і інфраструктура туризму» складається з 5 блоків:

6. Інфраструктура авіатранспорту - якість інфраструктури авіатранспорту, пропускна спроможність авіаліній в місце-кілометрах, число польотів на 1000 населення, щільність аеропортів (число аеропортів на мільйон населення), розвиток місцевих авіаліній (число авіаліній з планованими польотами за містом), мережа міжнародних авіаліній (фактичні дані)
7. Наземна транспортна інфраструктура - якість автомобільних доріг, якість залізничної інфраструктури, якість портової інфраструктури, якість місцевої транспортної мережі, щільність дорожньої мережі (кілометрів доріг на 100 квадратних кілометрів території).
8. Інфраструктура туризму - кількість місць в готелях на 100 жителів, розвиток автомобільного прокату (присутність семи головних компаній автомобільного прокату, число автоматизованих банкоматів, що приймають кредитні картки Віза на мільйон населення).
9. Інфраструктура зв'язку - ступінь використання Інтернету в бізнесі, кількість користувачів Інтернету на 100 жителів, число стаціонарних телефонних підключень на 100 жителів, абонентів багатоканального Інтернету із швидкістю 256 кілобіт за секунду або швидше на 100 населення, абоненти мобільного зв'язку (на 100 осіб).
10. Цінова конкурентоспроможність туристської індустрії - відносна вартість доступу до міжнародних служб авіатранспорту (ціни квитків і завантаження аеропортів), паритет купівельної спроможності (відношення паритету купівельної спроможності до офіційного обмінного курсу), рівень і ефективність оподаткування, рівень цін на паливо (роздрібні ціни на дизельне паливо), рівень цін у готелях (середня ціна в американських доларах для першокласних готелів).

Підіндекс C. «Людські, культурні і природні ресурси туризму» включає 4 блоки:

11. Людські ресурси - обхват початковою освітою (відсоток дітей відповідного віку, які відвідують школу), обхват населення середньою освітою (по відношенню до чисельності дітей відповідного віку), якість системи освіти, місцеві можливості проведення спеціальних досліджень і надання учбових послуг, тривалість навчання виробничого персоналу (середнє число років навчання), придатність і компетентність робочої сили, практика найму і звільнень, легкість найму іноземної робочої сили, розповсюдження ВІЧ (відсоток від дорослих у віці 15–49 років), практичний вплив ВІЧ/СНІДУ, середня тривалість життя від моменту народження).
12. Схильність до туризму - відвертість туризму (витрати і виручка від туризму у відсотках від ВВП або ВРП), відношення населення до іноземних відвідувачів, розповсюдження ділових поїздок (відряджень).
13. Природні ресурси - число природних об'єктів світового значення, розмір території (відсоток від всієї сухопутної площі), що охороняються, якість природного середовища, загальновідомі види фауни (загальне число відомих видів фауни).
14. Культурні ресурси - число культурних об'єктів світового значення, спортивні стадіони (місткість на один мільйон населення), середнє число щорічних міжнародних ярмарків і виставок.

Всесвітній Економічний форум за три роки (2007–2009) підготував та опублікував три обширні доповіді з аналізом і рейтингами туристської конкурентоспроможності 133 країн світу, включаючи Україну.

В Україні подібні дослідження не проводилися, а офіційна статистика з більшості перерахованих показників відсутня. Методика ж ВЕФ вельми приваблива і з успіхом може бути застосована в кафедральній та студентській науковій та учбовій роботі.

Література

1. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009.- World Economic Forum. - Geneva, Switheland 2009.- 525 р.
2. The Ukraine Competitiveness Report 2008. - World Economic Forum. - Geneva, Switheland 2008.- 270 р.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.