Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Григор'єва Л.І.
Культура народів Причорномор'я. - 2008. - №144. - С.79-80.

Внесок російського товариства з вивчення Криму (РОПИК) у становлення музейної етнографії (20-ті роки ХХ ст.)

Российское общество по изучению Крыма Для музейної етнографії Криму певну роль відіграла діяльність Російського товариства з вивчення Криму (РОПИК). 4 травня 1923 р. НКВС Російської Федерації затвердив Статут РОПИК. Наукові завдання московського товариства визначалися як досить обширні на увазі того, що Крим стосовно до цілого ряду областей наукового значення, а також практичних потреб, був ще зовсім не дослідженим. Завданням друкованого органу товариства - суспільно-наукового та екскурсійного журналу «Крим» було «виявляти наукову та культурну роботу, яка проводилася кримським краєзнавством на місцях».

Поряд з головними Московським відділенням РОПИК, що налічує у своїх лавах понад 100 осіб, стали виникати відділення в інших містах Росії і Криму. Так, в Ленінграді його очолював Г.А. Бонч-Осмоловський [3].

Робота Московського відділення РОПИК ґрунтувалася на таких положеннях:

1) значення існування в Москві громадської кафедри для публічної постановки на ній питань кримознавства,
2) розгортання в Москві спеціальної крымоведческой бібліотеки та сприяння постачання книгами кримських відділень,
3) організація етнологічних експедиційних загонів. Такий загін під керівництвом Б.А. Куфтина був організований 1926 р. [4].

Був розроблений і дотримувався план прочитання доповідей про Крим, у тому числі і з етнографії: П.Я. Чепуріна: «Етнографічні та історико-художні матеріали Криму про роботах Криму», «Орнаментальне ткання кримських татар», Б.А. Куфтин «Про завдання етнологічного вивчення Криму», «Пісні Криму» з демонстрацією татарських національних танців у виконанні членів суспільства, А.К. Кончевський «Старовинні музичні інструменти Криму», Ф.Н. Петров «Про завдання музейного будівництва» та ін [1].

У Криму були створені і стаціонарно працювали наукові бази в Гурзуфі і намічалося створення пунктів РОПИК в Сімеїзі, Батілімане, Кучук-Ламбате, Коктебелі. У преамбулі «Плану найближчого будівництва науково-дослідних пунктів РОПИК в Криму» зазначалося, що Крим складна країна РРФСР і по людському населенню, його історії, побуту, господарства, що потрібні точні дослідження і лише детальний фактичний матеріал допоможе з'ясувати і вирішити цілий ряд хворих наукових проблем. У Записці Наркомпросу РРФСР про діяльність наукової бази РОПИК в Гурзуфі вказувалося, що матеріали, які збирають працівники наукової бази з етнографії, повинні надходити в припускав до пристрою в Москві музей-виставку з Криму РОПИК [2].

Згідно договору наукової бази з сільським Гурзуфським радою, працівники влаштували в Гурзуфі невеликий науково - показовий музей - виставку, проводили там екскурсії. База намітила план залучення сільського населення в краєзнавчу роботу. Співробітництво тривало протягом двох років. У 1926 р. дача, яку займала наукова база, була передана сільській раді та база ліквідована [3].

26 травня 1925 р. в Академії мистецтв у Москві була відкрита Кримська Виставка. Мета її була представити різні сторони природи Криму, його побуту, мистецтва, історії та господарської діяльності. У відділі мистецтв були великі колекції, що характеризують татарську архітектуру, кримське ткацтво, шитий і тканий татарський орнамент. Частина експонатів Виставки повинні були скласти основу музею, який передбачалося відкрити восени 1925 року [6].

У вересні 1925 р. пройшов I Кримський краєзнавчий з'їзд, організаторами якого були члени кримських відділень РОПИК. Культурно-історична секція розглядала питання:

1. План роботи з етнографії в Криму.
2. Методи збирання етнографічного матеріалу з матеріальної і духовної культури.
3. Термінологія етнографії кримських татар.

Але, на жаль, архівні фонди Криму не містять матеріалів I Кримського краєзнавчого з'їзду. Питання етнографії виносилися на порядок денний і на I з'їзді РОПИК у квітні 1927 р. Був проведений ретельний аналіз роботи з вивчення Криму, відзначені особливості місцевої роботи. Бахчисарайський район названий районом з яскраво вираженим етнографічним характером. Відзначено, що краєзнавча робота концентрувалася головним чином близько місцевих музеїв. А там, де їх не було, свою роботу РОПИК починав з організації музеїв (Джанкой, Старий Крим, Судак). З'їзд дав директиву здійснити облік крымоведческих сил, скласти картотеку всіх установ і організацій, що вивчають Крим. На з'їзді відзначалося, що краєзнавча робота в Криму до моменту скликання I з'їзду не мала загального плану і сприятливою рисою з'їзду стало те, що «вдалося домогтися об'єднання крымоведов-середняків з кваліфікаційними дослідними силами» [7].

У Криму були створені і працювали кримські відділення РОПИК в Ялті, Сімферополі, Бахчисараї, Джанкої, Керчі та ін Сімферопольське відділення займалося головним чином вивченням татарської культури та культур національних меншин Криму [8]. Майже всі співробітники кримських музеїв були членами РОПИК. У Центральному музеї Тавриди особлива увага зверталася на організацію татарського етнографічного відділення. В організації музею, його виставок, доповідей невпинне участь приймали професори Л.І. Голландський, Н.Л. Ернст і художник П.І. Крестьянполь.

У Кримському університеті було введено викладання з етнографії Криму, музееведению і кримських старожитностей, східняки розробляли теми з етнографії Криму. При педагогічному факультеті існував студентський гурток, що влаштовує наукові зібрання з етнографії і невеликий художньо-етнографічний кабінет. Заняттями керували професори О.М. Деревицький і Л.І. Голландська - члени РОПИК [9].

Відділенням РОПИК був краєзнавчий гурток у Бахчисараї під головуванням директора музею У. Боданинского - понад 30 осіб. Програма « Про вивчення Криму в етнографічному відношенні передбачала прочитання доповідей та проведення експедиції з метою збирання наукової інформації і предметів етнічної культури. У 1925 р. були прочитані доповіді: «Паризька виставка і Крим», «Татарська весілля в Аджем-Чокрак», «З'їзд по татароведению в Бахчисараї в 1925 році», «Кустарні промисли Бахчисарая», «Старовинний звичай татарського заручения і весілля в селах Дерекой, Ай-Василь і Аути», «Кримськотатарська обласна художньо-промислова школа у Бахчисараї». Гуртком велася інтенсивна робота по створенню Центрального Татарського Етнографічного музею [10].

При Ялтинському відділенні РОПИК була створена етнографічна секція. Крім неї питаннями етнографії займалася татарська секція: викладачі, учні, лікарі, селяни. Спільно з Ялтинським Східним музеєм читалися лекції з порівняльного вивчення етнографії, культури і мистецтва тюркських народів, фольклору. Здійснювалися виїзди по навколишніх селах з метою вивчення побуту для створення музейних експозицій. [11]. При Джанкойському відділенні РОПИК була створена краєзнавча кімната, куди надходили етнографічні експонати. Так, вчителька села Каракчора (естонська село) р. Сальстрем надіслала 72 зразка місцевих ткацьких виробів з вовни домашнього сукна. Члени товариства почали займатися вивченням цього промила і систематизацією колекції [12]. При Керченській відділенні РОПИК (1923) було організовано краєзнавчий агитпром, де регулярно читалися краєзнавчі доповіді. Доповідь професора Б.А. Куфтина «Про завдання етнографічного вивчення Криму та Керченського півострова» був свого роду програмою в етнографічній роботі відділення [13].

У 1928 р. на кошти Головнауки була організована Керченська комплексна експедиція Московського Відділення РОПИК. Працювали три загони - фізико - географічний, етнологічний, економічний. Етнологічний загін працював під керівництвом Б.А. Куфтина. Після закінчення досліджень Б.А. Куфтиным була підготовлена і прочитана в суспільстві робота з фольклору керченських татар «Етнографічний нарис Керченського півострова» [14]. У звіті Алуштинського відділення РОПИК за 1927 рік відзначалося, що початок етнографічного відділу в Алуштинському краєзнавчому музеї покладено учнями татарської та російської шкіл 2 ступені і називали це результатом краєзнавчої роботи відділення [3].

В архівах і опублікованих джерелах інформація про діяльність кримських відділень РОПИК закінчується 1927 роком. На наш погляд, незважаючи на короткий термін діяльності міських і районних відділень Криму, матеріали наочно свідчать про те, що головний Московське відділення РОПИК провело серйозну роботу по створенню відділень на місцях, і встановив з ними тісний науковий контакт. Більшість музейних працівників Криму стали членами кримських секцій РОПИК, що надавало їх діяльності предметний музейний характер. Робота відділень велася у відповідності з планами наукового етнографічного вивчення Криму і поєднувала в собі як теоретичну частину, так і експедиційні дослідження окремих регіонів Криму.

Серйозним досягненням було те, що в кримському університеті було введено викладання з етнографії Криму, музееведению, існував студентський етнографічний гурток, при відділеннях було широко поставлено читання наукових доповідей. Це сприяло створення наукової основи кримської етнографії. На зміцнення теоретичних основ та практичної діяльності були спрямовані і краєзнавчі з'їзди, проведені РОПИК. Важливим було те, що гуртками та відділеннями проводився збір, збереження і систематизація предметів з етнічною специфікою, планувалися і проводилися виставки. Все це, безсумнівно, сприяло розвитку етнографічного напряму в музеях Криму.

З припиненням існування головного відділення РОПИК припиняють свою діяльність і його кримські відділи, що залишила нереалізованими багато плани, складені на основі використання більш ніж п'ятирічного досвіду активної етнографічної роботи.

Джерела та література

1. Записка про діяльність наукової бази РОПИК в Гурзуфі в 1924 р. і про план найближчого будівництва науково-дослідних пунктів РОПИК в Криму. - ГА АРКю - Ф. Р-652. - Оп.1. - Д. 799. -Л. 129 - 130.
2. Про використання дачі Дерюжинского в Гурзуфі, як наукової бази РОПИК. РНК Кр.АССР. 6 серпня 1926 р. - // ГА АРК. - Ф. Р-652. - Оп.1. - Д. 1028. - Л.1
3. Протокол засідання президії сільської ради п. Гурзуф від 16 червня 1926 р. про укладення орендного договору з науковою базою РОПИК.-// ГА АРК. - Ф. Р-652. - Оп.1. - Д. 1028. - Л. 7.
4. Хроніка Московського відділення РОПИК // Крим. - М., 1925.- № 1.- С.44-46.
5. Кримська виставка РОПИК 26 травня 1925 року // Крим. - № 1. - М., 1925. - С.55.
6. Лейтнеккер О.Е. ПРО деякі підсумки I з'їзду товариства вивчення Криму // Крим. - № 2/4/. - М., 1927. - С.11-18.
7. Гриневич К.Е. Чергові завдання музейного будівництва в Криму // Крим. - М-Л., 1928. - № 2 (7). - С.60-64.
8. Краєзнавча робота в Криму в 1924-1925гг. // Крим. - № 1. - М., 1925. - С.61.
9. Краєзнавчий гурток у Бахчисараї - відділ РОПИК // Крим. - № 1. - М., 1925. - С.68.
10. Опалів В.Г. ПРО масовій роботі кримських музеїв у 1927 році // Крим, 1928. - № 1/5/. - С.102-105.
11. Соколов П.А. Джанкойський відділ ОПІК // Крим. - М.-Л-д., 1928. - № 1/5/. - С.108.
12. Штифтар В.Ф. Євпаторійська краєзнавча виставка // Крим, 1928. - № 2/8/. - Вип. 2. - С.109-110.
13. Добринін Б.Ф. Керченська комплексна експедиція МО ОПІК. 1928р.// Крим.- М., 1928. - № 2/8. - С.103-109.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.