Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
усі Турфірми Тули - дивіться і вибирайте на MegaTula.ru

Горбань Г.П.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Туризм як економічна категорія

Маючи тривалу історію розвитку, туризм до теперішнього часу не отримав однозначного визначення. Як вказує В.Б. Сапрунова [1], до цих пір відсутня єдність думок з проблем трактування сутності туризму та його понятійного апарату. Однак, питання дефініцій і термінології туризму, є необхідною умовою наукової рефлексії явищ і процесів, характерних для туризму.

Формування визначень поняття "туризм" відбувалося і відбувається паралельно розвитку даного явища. Туризм спочатку не був об'єктом наукового дослідження і в первинному сенсі в суспільній свідомості розумівся як пересування і тимчасове перебування людей поза постійного місця проживання. Необхідність більш чіткого визначення туризму виникла в середині ХХ століття, коли туристські потоки значно збільшилися, так само як і їх вплив на економіку держав. Ініційоване в цей час наукове осмислення туризму як види діяльності вимагало встановлення його чіткого категоріального апарату.

Сучасний стан та рівень наукового опрацювання досліджуваної проблеми дозволяє виділити, на думку автора, чотири підходи до визначення туризму, залежно від критеріїв, покладених в основу класифікації. Виходячи з головного логічного постулату, що використовується у визначенні поняття, доцільно виділити функціональний, галузевий, статистичний і системний підходи при визначення туризму.

Системний підхід в визначенні туризму характеризує туризм, насамперед, як складне системне соціально-економічне явище у всьому різноманітті його внутрішнього змісту, властивостей і відносин. На сьогоднішній день, даний підхід в економічній науці є переважаючим і досить перспективним.

Для подальшого дослідження проблеми пропонується використовувати підхід до визначення туризму, запропонований Міжнародною асоціацією наукових експертів у галузі туризму, згідно з яким туризм розуміється як соціально-економічна система, що представляє собою сукупність відносин, зв'язків і явищ, які виникають під час переміщення та перебування людей в місцях, відмінних від їх постійного місця проживання і не пов'язаних з їх трудовою діяльністю [2, с. 15].

Виходячи з даного визначення, туризм бачиться, насамперед, як системне соціально-економічне явище суспільного життя, розгляд якого можливо на основі суб'єктно-об'єктного аналізу складових його елементів. За основу вивчення туризму як системи пропонується взяти концепцію швейцарського дослідника К. Каспара. Система туризму, на його думку, має дві внутрішні підсистеми: суб'єкт туризму, тобто турист - споживач туристичних послуг у всьому різноманітті її потреб та мотивів поведінки і об'єкт туризму, складається з трьох елементів: туристський регіон, туристські підприємства і туристські організації [3, с. 15].

Література

1. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: "Вісь-89", 1997.
2. Організація туризму / Під заг. ред. М.І. Кабушкіна. - Мн.: Нове знання, 2003.
3. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу. - Одеса: Вид-во "Чорномор'я", 1997.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.