Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Голубєва І.А.
Російське підприємництво. - 2006. - №12(84). - С.85-88.

Сучасний стан туристичної галузі та основні напрями її розвитку

Современное состояние туристской отрасли и основные направления ее развития Анотація. Сучасна наука розглядає туризм як складну соціально-економічну систему. З'явившись як сфера відпочинку і розваг, туризм згодом став інтенсивно розвивається галуззю економіки, в якій велика частка живої праці, мають місце прискорена амортизація і висока норма окупності капіталовкладень. Для багатьох країн туризм є фундаментальною основою економіки і важливим джерелом валютних надходжень. В даний час він перетворився в індустрію міжнародного масштабу, що займає по доходах третє місце серед найбільших експортних галузей економіки, поступаючись лише нафтовидобувній промисловості і автомобілебудуванню.

Ключові слова: туризм, туристична галузь.

Туризм надає позитивний ефект на економіку держави: забезпечує приплив іноземної валюти, дозволяє підвищити рівень зайнятості населення. За оцінками Всесвітньої туристської Організації та Світової ради туризму та подорожей, на кожне робоче місце, створене в індустрії туризму, припадає від 5 до 9 робочих місць, що з'являються в інших галузях. Більш того, він прямо чи побічно впливає на розвиток цілого ряду галузей економіки, сприяє розвитку інфраструктури країни [1].

Статистична Комісія ООН дає таке визначення туризму: «Туризм - це сукупність відносин і явищ, які виникають під час пересування і перебування немісцевого населення до тих пір, поки перебування не переходить у постійне місце проживання і не пов'язано з отриманням доходу». Аналогічне визначення туризму сформульоване Всесвітньою туристською організацією на конференції в Манілі в 1981 році: «Туризм - один з видів активного відпочинку, який представляє собою подорожі, чинені з метою пізнання тих чи інших районів, нових країн і поєднувані в ряді країн з елементами спорту». У Федеральному законі «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» від 24 листопада 1996 року дано схоже визначення: «Туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян і осіб без громадянства (далі громадяни) з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних і інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування».

Відмінна риса всіх функціональних визначень туризму - це те, що в них виділяються характерні особливості, властиві об'єктам і суб'єктам туризму, які відображають цілі діяльності, завдання та функції відповідних організацій, форумів або законодавчих документів.

Розвиваючись у послідовному єдності, туризм, як соціально-економічний вектор світогосподарських зв'язків, міжнаціональних і регіональних відносин, формує своє світове і національне туристський простір. Зайнявши провідне місце в світовій економіці, пересування людей та ідей, вільному обміні думками та культурно-пізнавальними цінностями, туризм виступає і як актуальний чинник світового культурноисторического спадщини.

За даними Всесвітньої туристської організації, з другої половини XX століття і до теперішнього часу туризм впевнено утримує одне з провідних місць за щорічними показниками валового фінансового обороту світового ринку. На його частку нині припадає близько 11% світового валового національного доходу, 8% загального обсягу світового експорту і 30-35% світової торгівлі послугами. Загальносвітові туристські показники характеризуються стійким зростанням і перевищують 2 мільярди подорожуючих протягом року, з яких понад 720 мільйонів становлять міжнародні туристські прибуття. Доходи від міжнародного туризму в цілому складають більше 700 мільярдів євро.

Згідно з даними СОТ, основний світовий туристський потік припадає на країни Європи. Понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% чинених у світі поїздок припадає на промислово розвинуті країни. Довгострокові перспективи розвитку туризму видаються фахівцям оптимістичними.

Згідно з матеріалами доповіді комітету за статистикою Всесвітньої туристської організації «Туризм - панорама 2020 року», до 2010 р. у світі щорічно будуть подорожувати близько 1 мільярда людей, до 2020 р. - до 1,5 млрд., а доходи від туризму можуть скласти приблизно 2 трильйони доларів США. Основні странылидеры виїзного туризму - це промислово розвинені країни, такі як Німеччина, Японія, США і Китай. У в'їзному туризмі тон задають Китай, США, Франція та Іспанія.

Росія володіє великим туристичним потенціалом, що підтверджують оптимістичні прогнози експертів Всесвітньої туристської організації, оцінки розробників федеральної і регіональних програм розвитку туризму і дослідження вітчизняних вчених [2].

Розвиток туризму в РФ відповідає загальній тенденції, яка відображає намітилися макроструктурні зміни в російській економіці, а саме підвищення частки сфери послуг у виробництві ВВП. Разом з тим, слід зазначити, що досить точно відображає кон'юнктуру нерозвиненого ринку, макроекономічні показники Системи національних рахунків (СНР) можуть завищувати за рахунок факторів суто «перехідного» стану. Це зумовлено використанням доходів як заходи результатів виробництва товарів і послуг (можливий повторний рахунок), їх грошової формою (поява грошей, не представляють собою грошової форми доданої вартості; доходи можуть бути вищими за цінності вироблених благ і послуг і ін).

Туризм - явище багатовимірне, воно існує в різних проявах і надає різноманітне і неоднозначне вплив на суспільство. Найбільш переконливим аргументом на користь розвитку індустрії туризму в конкретній країні або регіоні є його (туризму) позитивний вплив на економіку. Деякі російські дослідники виділяють прямий і непрямий вплив туризму на народне господарство країни.

Прямий вплив проявляється в тому, що витрати туристів підвищують доходи відповідного регіону, створюються нові робочі місця та зростає рівень життя працівників туристських підприємств. Непрямий вплив виявляється в тому, скільки разів «...гроші, вкладені туристами в місцеву економіку, були фактично витрачені в приймаючому регіоні. Цей коефіцієнт можна назвати також коефіцієнтом доходу, так як витрачені туристами гроші прямо або опосередковано стають доходами місцевого населення» [3].

Фактично мова йде про «ефект мультиплікатора». При визначенні ефекту мультиплікатора» враховуються багато факторів, серед яких особлива увага приділяється загальним рівнем розвитку економіки країни. За оцінкою американського дослідника Х.Г. Клемента, мультиплікатор туризму для економічно менш розвинених країн з невисокими темпами економічного зростання, негативним торговим балансом визначається в розмірі 3,2-3,5. Для економічно розвинених країн цей показник у середньому дорівнює приблизно 5, а в окремих випадках і вище [4].

Література

1. Степашин С.В. Російський туризм реальність та перспективи // Фінансовий експерт. Бюлетень експертно-консультативної ради при голові Рахункової палати РФ. - 2004. - №4 (13). - С.4.
2. Осауленко А.П. Туризм: соціально-інституціональні основи розвитку. - Владивосток: ДВО РАН, 2002. - С.72-73.
3. Євстигнєєва Л.П., Євстигнєєв Р.Н. Питання теорії економічної трансформації в Росії: Збірник статей. - М.: МНИИПУ, 1998. - 150 с.
4. Александрова А.Ю Географія світової індустрії туризму. - М: МДУ, 1998. - 154 с.
5. Стржалковський В.І. Фінансовий експерт. Бюлетень експертно-консультативної ради при голові Рахункової палати РФ. - 2004. - №4 (13). - С.7.
6. Кобяк М. Світовий ринок туризму і Росія. // П'ять зірок. Готелі. Ресторани. Туризм. - 2000. - №2. -С.2-5.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.