Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Державна політика Франції в галузі туризму

30.05.2013

Государственная политика Франции в области туризма В області туристської діяльності Франції система державного регулювання має складну організаційну структуру. На чолі цієї структури варто міністр туризму, наділений контрольними та аудиторськими повноваженнями. Йому безпосередньо підпорядковується Генеральна інспекція з туризму. Інспекція з туризму наділена представницькими функціями і контролює роботу всіх іноземних туристських офісів у Франції та французьких за межами Франції. Також вона здійснює нагляд за діяльністю різних туристських організацій, і відстежує ситуацію на французькому і зарубіжних ринках.

При міністрі туризму створено Національну раду по туризму, до складу якого входить двісті чоловік. Цей консультативний орган об'єднує представників туристичної галузі, граючи важливу організаційну роль. Рада виконує дорадчу, согласительскую і наглядові функції. Він бере безпосередню участь у розробці державної політики, обговоренні проектів, законодавчих документів та інших питань, що належать до діяльності туристичного бізнесу.

Проводяться управлінські реформи у Франції призвели до розділення функцій контролю та виконання в області туристичної діяльності. Для втілення в життя комплексу заходів спрямованих на розвиток туристкою діяльності у Франції, була створена національна туристична адміністрація - Управління туризму, яке має свої підрозділи безпосередньо на місцях. Управління розробляє та проводить державну політику в галузі туристської діяльності. В першу чергу управління регламентує туристську діяльність, спираючись на спеціальні нормативні документи. Також воно здійснює збір, систематизацію і займається поширенням статистичної інформації про туристської діяльності. Воно займається реалізацією соціальних програм із забезпечення відпочинку населення, зайнятості у сфері туризму. В її обов'язки входить підготовка кадрів для туристичного бізнесу, і, крім того, воно координує діяльність різних туристських організацій.

Серед організацій, що вносять свій внесок у розвиток національного туризму, особливе місце займає «Дім Франції». Ця організація була створена в 1987 році з ініціативи міністра туризму. Головний девіз цієї організації - об'єднання з економічною метою.

Державні та приватні організації, а також різні асоціації туристичного бізнесу та інших галузей у своїй діяльності керуються загальним економічним інтересом у розширенні внутрішніх і в'їзних туристичних потоків. В кінцевому результаті їх спільні дії спрямовані на збільшення доходів від туристської індустрії. З цією метою вони сконцентрували свої сили і кошти у «Будинку Франції» керуюся принципами державно-приватного партнерства. Головний офіс «Будинку Франції» знаходиться в Парижі. Крім того, він має 33 регіональних бюро в 28 країнах світу, в тому числі і в Росії. Головним завданням «Будинку Франції» є сформувати привабливий образ Франції і просування країни як одне з кращих туристичних напрямків у світі.

Другий організацією є ОДІТ Франс, яка утворена при міністерстві туризму. Ця організація займається проведенням різних досліджень в області туристкою діяльності. Також вона проводить моніторинг туристського ринку, надає консалтингові послуги та проводить експертизу різних туристських проектів.

Діяльність деяких туристських організацій у Франції носить соціальний характер. Їхня діяльність відбиває одну з головних особливостей національної моделі економіки - яскраво виражену соціальну орієнтацію. За ініціативою міністра туризму в 1999 році була утворена громадська організація «Фонд солідарності з отпускниками». Ця організація здійснювала адресну допомогу окремим категоріям громадян Франції, які відчувають фінансові труднощі і не можуть дозволити собі відпочинок у відпускний період. До складу цієї організації увійшли Міністерство з питань соціальних, Міністерство у справах молоді і спорту, туристські асоціації, місцеві спільноти, заводські комітети, підприємства готельного господарства, транспортні компанії, національний авіаперевізник «Ер Франс», а також Національне агентство відпускних чеків. Ці організації акумулюють вільні грошові кошти та витрачають їх цільовим призначенням, і таким чином забезпечують відпочинок малозабезпечених сімей. Незаможні сім'ї і потребують через гуманітарні організації, органи соціального захисту, комітети у справах безробітних можуть на місцях отримати відповідні пакети послуг за спеціальними низькими розцінками. Таким чином, частина бідного населення країни отримує можливість реалізувати своє громадянське право на відпочинок.

В системі соціального туризму Франції центральне місце займає Національне агентство відпускних чеків, контакт з яким доступним кожному громадянину. Це державна установа володіє правом ведення комерційної діяльності. Воно було створено у 1982 році. Ця організація має подвійне підпорядкування - міністра економіки і фінансів і міністра туризму. Керівництво Національним агентством відпускних чеків здійснює адміністративна рада. До складу адміністративної ради входять представники профспілкових комітетів, громадських організацій, трудових колективів, роботодавців, постачальників туристських послуг і ін Національне агентство випускає відпускні чеки, які є платіжно-розрахунковим засобом, і служать для надання адресної допомоги туристам і забезпечення доступності відпочинку всім громадянам держави.

Крім того, Національне агентство займається просуванням територій, які не дуже привабливі в туристському відношенні. В результаті такої діяльності більше половини туристських компаній, які залучені в систему соціального страхування і працюють з відпускними чеками, знаходяться в сільських районах або спеціалізуються на природоориентированном туризмі. Також Національне агентство фінансує ряд об'єктів соціального туризму, куди входять невеликі гостьові будинки і кемпінги, розраховані на прийом малозабезпечених громадян.

У 1959 році у Франції починає свою роботу Національний комітет, який дещо пізніше перейменували в Раду з озеленення міст і сільських населених пунктів. Діяльність цього комітету була спрямована на підвищення якості життя населення та залучення потоків туристів. Раду очолив міністр по туризму. Разом з органами влади в регіонах, департаментах і комунах рада постійно проводить конкурс на звання найкращого з озеленення серед населених пунктів країни.

В галузі туризму у Франції державна політика побудована на основі консолідації всіх зацікавлених сил у різних формах, з різними цілями і різними умовами. Так в цьому напрямку в 2004 році було створено Міжвідомчий комітет з туризму, перед яким уряд поставив завдання - зберегти на світовому ринку туризму лідируюче становище Франції.

Особливу увагу у Франції приділяється організації відпочинку для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Згідно із Законом 1998 року «Про боротьбу з винятками» такі особи мають рівні права на відпочинок, медичне обслуговування, освіту і роботу. Президентом Франції Жаком Шираком перед урядом було поставлено завдання по всебічному залученню осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільне життя країни. Керуючись цією установкою, туристські підприємства і організації почали вдосконалювати інфраструктуру підприємств туристської діяльності, враховуючи обмежені можливості інвалідів.

Туристська діяльність є одним з об'єктів регіональної політики уряду Франції. Розвиток туристичного бізнесу сприяє згладжування територіальних відмінностей у країні, і зміцнює її цілісність. Тому регіональна політика в галузі туристичного бізнесу проводиться не тільки в традиційних туристських регіонах Франції, де вона відіграє роль важливого чинника економічного зростання, але й у менш відомих районах, де туристичний бізнес дає можливість створювати додаткові робочі місця.

Між Центром і регіонами всі відносини будуються на договірній основі. Один раз у п'ять років, коли приймається черговий п'ятирічний план розвитку країни райони метрополії, заморських департаменти, територіальні одиниці з особливим статусом укладають договори з Центром, у тому числі і в галузі туристичного бізнесу. В цих договорах визначено основні напрями роботи на майбутній період і розміри виділених сум фінансування.

Держава різними способами заохочує місцеві проекти та ініціативи туристського облаштування територій, які розраховані на залучення іноземних і внутрішніх туристів. Такі проекти базуються на принципах якості і сприяють об'єднанню всіх зацікавлених членів.

Особливо важливим напрямком державної політики в галузі туристичного бізнесу є створення позитивного образу країни як туристського напрями та його подальшим просуванням на світовому ринку туристичних послуг.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.