Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Доморат С.А.
Російське підприємництво. - 2009. - №5, вип.2 (135). - С.135-138.

Методика розрахунку завантаження природних туристсько-екскурсійних об'єктів показу, розташованих на гірських і передгірських територіях Сочинського туристського комплексу

город Сочи Анотація. У період літнього сезону 2008 року на території Сочинського туристського комплексу активно задіяні близько 30 природних об'єктів показу, більшість з яких розташовані в гірських і передгірських районах. Кількість туристів, які відвідують курорт, з кожним роком збільшується, і одночасно зростає антропогенне1 навантаження на дані об'єкти. Автором запропонована методика розрахунку завантаження туристично-екскурсійних об'єктів, що дозволяє власникам приймати рішення про напрямки їх подальшого використання.

Ключові слова: екскурсійна складова туристського комплексу; туризм; природний об'єкт показу; антропогенне навантаження.

Місто Сочі займає особливе місце в процесі соціально-економічного розвитку Краснодарського краю. Даний факт обумовлений унікальністю природних ресурсів, рекреаційним потенціалом території та багатими курортними можливостями. Все це дозволяє залучати з року в рік все більшу кількість рекреантів. Так, за даними управління по курортному справі і туризму адміністрації міста Сочі за 2008 рік місто-курорт відвідало понад 4 млн. 400 тис. гостей. Загальне зростання кількості туристів у порівнянні з 2007 роком у колективних засобах розміщення склав 6%.

Безпосередньо гірська й передгірська частини району займають значну площу, порівняно з приморської, але остання концентрує понад 90% всіх відпочиваючих. Саме в силу цієї невідповідності нами була запропонована стратегія управління розвитком Сочинського туристичного комплексу (ТК), яка дозволить задіяти відсталу в соціально-економічному аспекті гірську і передгірську частину і розвантажити приморську смугу.

Гранично допустиме навантаження на екскурсійний об'єкт

Згідно зі статистичними даними, в 2008 році одним з основних напрямків розвитку внутрішнього туризму став культурно-просвітній (культурно-пізнавальний) туризм [3]. Цей факт пов'язаний із збільшеною потребою людей у розширенні знань за різними напрямками життєдіяльності, підвищення інтелектуального рівня.

Ресурсами для культурно-просвітницького туризму є пам'ятки, що становлять культурну спадщину народу (твори художників, архітекторів, музикантів, письменників, учених, майстрів народної творчості), природні об'єкти туристично-екскурсії-онного показу, а також звичаї та вірування [1]. Так, за даними управління по курортному справі і туризму адміністрації міста Сочі, в 2008 році загальна кількість екскурсантів по місту Сочі склало 91 840 осіб. Цей показник порівняно з попереднім роком, збільшився на 9,3%.

На підставі відомостей, отриманих в результаті соціологічного опитування, проведеного Науково-дослідним центром Сочинського державного університету туризму й курортного справи, у 2008 році з усієї маси екскурсантів міста Сочі 61,5% відвідало природні об'єкти, розташовані на гірських і передгірських територіях, і цей факт підкреслює значимість і перспективність розвитку даних територій.

В даний час в Сочинському туристському комплексі функціонує 80-90 екскурсійних фірм, які активно використовують близько 30 природних об'єктів показу. Однак, на нашу думку, в зв'язку з зростанням туристської активності, спрямованої на місто-курорт Сочі, наявні туристично-екскурсійні об'єкти скоро будуть фізично не в змозі задовольнити зростаючий на них попит. Враховуючи цей факт, нами була розроблена методика, що дозволяє виявити напрями розвитку екскурсійної складової Сочинського ТК, визначити рівень завантаженості того чи іншого об'єкта, групи об'єктів на досліджуваній території і необхідність освоєння нових туристично-екскурсійних пам'яток.

Основою даної методики є розрахунок завантаження об'єкта показу екскурсантами. Для проведення даного розрахунку нами була розроблена відповідна формула:

  ПДН    
ПЗ = (1 - ------ ) x 100% (1)
  РПЕ    

де ПЗ - показник завантаження туристсько-екскурсійного об'єкта показу за період;
ПДН - гранично допустиме екологічне навантаження на об'єкт показу за період;
РПЕ - реальна кількість екскурсантів, які відвідали об'єкт показу за період.

Чи потрібно відкривати нові об'єкти показу?

За замовленням адміністрації міста Сочі зусиллями Науково-дослідної частини Сочинського державного університету туризму й курортного справи були розроблені паспорти об'єктів показу. Однією з необхідних умов виконання даної наукової роботи є розрахунок гранично допустимого екологічного навантаження на об'єкт (ПДН).

Використовуючи формулу 1, розраховується показник завантаження n-ого кількості природних туристсько-екскурсійних об'єктів. У разі якщо коефіцієнт ПЗ - величина негативна, досліджуваний об'єкт недозавантажений екскурсантами. В цій ситуації власнику або орендарю об'єкта туристського показу необхідно провести ряд маркетингових заходів, спрямованих на збільшення рівня популярності об'єкта серед туристів і тим самим підвищити його відвідуваність: розміщення об'єкта зовнішньої реклами (банери, пілони, піллари тощо), реклама в ЗМІ міста і т.п. Якщо ж ПЗ - величина позитивна, то об'єкт перевантажений екскурсантами, в даній ситуації ставиться під загрозу екологічна безпека об'єкта туристського показу. У цьому випадку необхідно провести модернізацію та благоустрій природного туристсько-екскурсійного об'єкта (створення та облаштування дорожньо-стежкової мережі з установкою малих архітектурних форм на шляху слідування екскурсійної групи тощо).

Дана методика дозволяє визначити екологічний стан сукупності об'єктів туристського показу, розташованих на території Сочинського ТК, перспективи їх розвитку та необхідність активізації нових видів природних ресурсів з метою їх використання в якості об'єктів показу.

Література

1. Храбовченко В.В. Екологічний туризм: учеб.-метод. посібник. - М: Фінанси і статистика, 2004. - 208 с.
2. Економіка сучасного туризму / под.ред. Г.А. Коропової. - СПб.: ТД «Герда», 1998. - 412 с.
3. Електронний ресурс: Офіційний сайт Федерального агентства з туризму (Ростуризм) [Електронний ресурс]. - Электорн. дан. - Режим доступу: www.rossiatourism.ru. - Загл. з екрану.

Domorat S.A. Methods of load of calculating natural tourist-excursion sites, located in the mountainous foothill and areas of Sochi tourism complex

Annotation. During the summer of 2008 on the territory of the Sochi tourism complex is actively involved about 30 natural sites, most of which are located in mountainous foothill and areas. Number of tourists visiting the resort is growing every year with simultaneous increasing human pressure on these objects. The author offers a method of calculating the load of tourist-tour site, through which the owners of such sites have the opportunity to decide on the future direction of their use.

Keywords: excursion component of the tourism sector; tourism; natural tourist site; anthropogenic load.


1 Антропогенне навантаження - найрізноманітнішого плану впливу людини на навколишнє середовище - випадкові або навмисні - прим. ред.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.