Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Чхало Олена
Електронний журнал "СНТЕК"

Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу

Анотація. У даній статті описані найбільш поширені системи автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу, проведений аналіз їх функціональних можливостей і призначення.

Ключові слова: автоматизовані системи, управління підприємством ресторанного бізнесу, програмний комплекс, 1С: Підприємство 8.Ресторан, «Парус-Ресторан», АС «Рестарт».

Постановка завдання, мета статті. Метою статті є аналіз автоматизованих систем, призначених для розв’язання функціональних задач діяльності ресторану. В процесі дослідження були вирішені наступні завдання: особливості виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного бізнесу; проведено загальний огляд автоматизованих системи управління рестораном; проаналізовано діючі системи автоматизації закладів ресторанного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Ресторанний бізнес є однією з найбільш значущих складових в індустрії гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу і зазвичай усі заклади та підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності.

Успішний ресторан – це злагоджений механізм, який пропонує своїм споживачам високий рівень сервісу і оперативну роботу персоналу [1] .

Дослідженню проблем ресторанного бізнесу присвячені праці таких науковців, як Архіпова В.В., Мостової Л.М., Новікової О.В., Мальської М.П., Пандяка І.Г. та ін.

В умовах конкуренції підприємства ресторанного бізнесу вимагають сучасних методів управління, які базуються, в першу чергу, на впровадженні та використанні автоматизованих систем управління.

В даний час на ринку комп'ютерних систем є універсальні аналітичні програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. Більшість користувачів віддають перевагу універсальним комп'ютерним засобам унаслідок їх достатньо легкої адаптації до особливостей управлінських функцій в різних закладах ресторанного бізнесу.

Сучасні підприємства вимагають найновіших методів управління. Ухвалення управлінських рішень в умовах постійно змінного, динамічного середовища вимагає не тільки аналізу, оцінки і прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, але і забезпечення відповідності між зовнішнім мікросередовищем, зовнішнім макросередовищем і результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, що, у свою чергу, висуває високі вимоги до інформаційного та інших видів забезпечення управління підприємством [2].

Проведений нами аналіз засвідчив, що в ресторанному бізнесі найбільш широкого застосування набули такі системи автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу як: «1С:Підприємство. Ресторан», «Парус-Ресторан», АС «РЕСТАРТ».

Програмний комплекс "1С: Підприємство 8. Ресторан"

Система "1С: Підприємство 8. Ресторан" призначена для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу, а саме, таких, як : ресторанів, кафе, барів, їдалень, підрозділів харчування готельно-ресторанних комплексів, розважальних центрів тощо. Особливостями є можливість проведення попереднього налаштування системи та її адміністрування на рівні бек-офісної системи, простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном, самостійна робота без бек-офісу, велика кількість аналітичних звітів, причому більшість з них можна формувати безпосередньо з сенсорного екрану POS - терміналу.

Як платформа використовується "1С: Підприємство 8", що дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему під специфічні потреби будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу і концепції. Рішення може використовуватися як в одиноких, так і мережевих підприємствах [3] .

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати такі робочі місця :

- офіціанта (рис.1.);
- касира (рис.2.);
- бармена;
- буфетника;
- хостеси;
- адміністратора.

Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів
Рис.1. Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів

Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»
Рис. 2. Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»

Для більшої кількості робочих місць рекомендується встановлення системи в клієнт-серверному варіанті з використанням популярної і надійної СУБД MS SQL Server, що дає можливість вживання стандартних засобів адміністрування і налаштування, а так само забезпечити легкість в обслуговуванні системи.

Програмний продукт спроектований таким чином, щоб забезпечити стійкість роботи касового вузла і максимальну швидкість обслуговування відвідувачів,підтримується мережевий режим роботи з устаткуванням в межах однієї бази даних.

Програмний комплекс "Парус-Ресторан"

"Парус-Ресторан" призначений для автоматизації закладів ресторанного бізнесу (ресторанів, кафе, барів, клубів). У цьому програмному продукті можна знайти усе найнеобхідніше - від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку [4] .

В результаті впровадження програмного комплексу "Парус-ресторан" заклад отримує наступні переваги:

- підвищується якість сервісу, престиж закладу і лояльність клієнтів;
- забезпечується швидка обробка замовлень і обслуговування клієнтів (рис.3);
- покращується узгодженість і контроль над роботою персоналу;
- здійснюється інтеграція з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;
- ведеться облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації.

Адміністратор має можливість виконувати усі дії в системі, які передбачені для офіціантів і касирів (рис.4.).

Прийом замовлення офіціантом
Рис. 3. Прийом замовлення офіціантом

Меню адміністратора
Рис. 4. Меню адміністратора

Крім того, він має можливість здійснювати управління змінами, реєструвати в системі заміну столу або офіціанта, який обслуговує клієнта, робити розділення і об’єднання замовлень клієнтів, а також видаляти з системи замовлення або позиції замовлень з реєстрацією причин видалення. Можливе застосування дисконтно-депозитної системи в ресторані за допомогою клубних карток клієнтів.

Програмний комплекс АС «Рестарт»

Цей комплекс розроблений компанією "1С-Рарус" і призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах харчування. Як платформа використовується MS Windows і формат бази даних MS SQL, що дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу. Рішення може використовуватися як на невеликих підприємствах, так і у великих мережах, розважальних і готельних комплексах або комбінатах харчування з великою кількістю точок продажів [5] .

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати робочі місця:

- касира;
- офіціанта;
- бармена;
- буфетника;
- адміністратора (рис.5).

Замовлення адміністратора
Рис.5. Замовлення адміністратора

Функціональні особливості, загальні особливості програмного продукту:

- швидка установка рішення;
- простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном;
- декілька варіантів інтерфейсу;
- АРМ менеджера у вигляді окремого застосування (рис.6);
- не високі вимоги до характеристик POS- устаткування;
- програмний продукт може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С: Общепит 8" ,"1С-Рарус: Громадське харчування, ред.6".

Автоматизоване робоче місце менеджера
Рис.6. Автоматизоване робоче місце менеджера

Порівняльна характеристика програмних комплексів наведена в табл..1

Таблиця 1

Порівняльна характеристика програмних комплексів
Назва програмного продукту Призначення Завдання Коментарі
"1С: Підприємство 8. Ресторан" Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу.
Дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему під специфічні потреби будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу і концепції.
- облік продаж;
- підвищення якості і швидкості обслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшення помилок при роботі з гостями (людський фактор);
- централізоване управління меню і прейскурантом;
- підвищення лояльності відвідувачів;
- підвищення аналітичної звітності.
Може використовуватися як самостійно так і спільно з обліковими вирішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування" або "1С: Громадське харчування 8".
"Парус-Ресторан" Призначений для автоматизації закладів ресторанного бізнесу від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку, працює як самостійний модуль (фронт офіс + бек офіс ) - забезпечення швидкої обробки замовлень і обслуговування клієнтів;
- покращення узгодженості і контролю над роботою персоналу;
- здійснення інтеграції з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;
- облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації.
Може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями «Парус-Бухгалтер і я», «Парус-Торг і вля і склад», «Парус-Зар о б і тна плата», «Парус - Персонал»
та «Парус-Отель»
АС "РЕСТАРТ" Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах.
Дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу
- облік продажів;
- підвищення якості і швидкості обслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшення помилок при роботі з гостями (людський чинник);
- централізоване управління меню і прейскурантом;
- підвищення лояльності відвідувачів;
- отримання аналітичної звітності.;
- відмовостійкість
Може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями "1С-Рарус : Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С-Рарус : Громадське харчування, ред.6".

У зв’язку з активним розвитком ресторанного господарства, з підвищенням конкуренції, інтерес до автоматизації управління постійно зростає. Розвиток ресторану є неможливим без впровадження сучасних автоматизованих систем управління, які дозволяють покращувати якість обслуговування відвідувачів, контролювати діяльність підприємства в цілому, щоденно аналізувати фінансову звітність тощо.

Проведений аналіз засвідчив, що системи передбачають автоматизацію облікових, виробничих, маркетингових та управлінських процесів. Кожна система виконує дві або одну функції: автоматизації процесу обслуговування у залі за допомогою модуля “фронт-офіс”, автоматизації обліку та контролю за допомогою “бек-офісу”. Перший модуль відповідає за діяльність залу та прийом гостей, другий – слідкує за рухом продукції. Використання у підприємстві одного з модулів є недостатньо ефективним.

Список використаних джерел

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури, Фірма «Інкос» 2007. - 335 с.
2. Пророчук Ж.А., Журавлёва А. Роль програмного забезпечення в управлінні підприємством // Современные информационные технологи. – 2010. - №1. – С.18-20.
3. http://www.1c-menu.ru/articles/about/products.php?ELEMENT_ID=225.
4. http://www.hvoya.com.ua/restoran.
5. http://1s-rarus.prom.ua/.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.