Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Бузни О.М., Зубкова М.С.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №232. - С.45-49.

Маркетингове дослідження кон'юнктури ринку туристично-рекреаційних послуг АР Крим

Постановка проблеми. Турбулентність сучасного ринкового середовища спонукає акторів усіх рівнів підприємницької діяльності для забезпечення стабільності і безкризового розвитку систематично відстежувати кон'юнктуру ринку, стан попиту і пропозиції, рівень конкурентної середовища, цінову ситуацію і т.п. Відсутність такої інформації у підприємця або ігнорування її веде до непередбачуваності результатів діяльності, підвищує ризик провалу. Навпаки, наявність інформації і вірне її аналітичне тлумачення дозволяє успішно адаптуватися до виникаючих і прогнозованим до ринкових коливань.

Аналіз публікацій. Дана аксіома отримує наукове обґрунтування і розвиток у багатьох роботах по маркетингу, частина з яких присвячена вирішенню проблеми у сфері туристично-рекреаційної діяльності. Зокрема, по кримській дестинації це роботи таких дослідників, як: Єфремов О.В., Слепокуров О.С., Таряник А.І., Шаптала О.С., Цвєткова І.І., Цехла С.Ю., Яковенко І.М., Ярош О.М. та ін[8, 5, 7, 13, 9, 10, 14,15].

Найважливішим постулатом цих робіт є необхідність систематичних досліджень кон'юнктури ринку, що має властивість постійно змінюватися.

Мета пропонованої статті полягає у виявленні стану і тенденцій розвитку ринку туристично-рекреаційних послуг, що надаються в АР Крим в період з 2005 по 2010 роки, за якими є офіційна статистична інформація.

Завдання: розглянути кон'юнктуру ринку туристично-рекреаційних послуг АР Крим.

Виклад основного матеріалу. В укрупненої агрегації можна виділити наступні об'єкти маркетингових досліджень кон'юнктури ринку:

- ресурсний потенціал,
- існуючий і прогнозований попит,
- існуючий і прогнозований пропозицію,
- стратегія збалансованості попиту і пропозиції.

Необхідно звернути увагу на застосування терміна «туристично-рекреаційний», під яким мається на увазі сполучена діяльність в туризмі, понимаемом як тимчасове, цілеспрямоване, добровільне переміщення людей за межі свого постійного місця проживання, та рекреації, що розуміється як відпочинок, відновлення сил і здоров'я.

У ряді випадків ці види діяльності можуть здійснюватися окремо одна від одної, тобто рекреація без туризму (для місцевого населення) і туризм без рекреації (спортивний, науковий, конгресний тощо), а в інших випадках - інтегруються, і тоді ми говоримо про туристсько-рекреаційної діяльності.

Одночасно в туристсько-рекреаційної діяльності допустимо виділяти санаторно-курортну діяльність, що представляє собою більш вузький сегмент рекреації, обмежений потреб рекреантів в оздоровленні, зазвичай без застосування активних видів відпочинку і має найчастіше організовані форми. При цьому рекреаційні послуги надаються не тільки туристам, але певною мірою і місцевому населенню [1].

Рекреаційний потенціал. Дослідниками відзначається значний рекреаційний потенціал Кримського півострова. На території республіки знаходиться понад 11,5 тисяч пам'ятників історії, культури і архітектури, що відносяться до різних історичних епох цивілізацій, етносів і релігій. Близько 150 всесвітньо відомих історико-археологічних об'єктів, деякі з яких занесені в каталоги ЮНЕСКО, дають можливість проведення фахових археологічних розкопок. Найбільш відомими об'єктами є Херсонес, Кара-Тобе, генуезькі фортеці, таврські могильники. На території автономії широке розвиток отримує науковий туризм, культурно-етнографічний, паломницький, мисливський, кінний, історичний, екстремальний, круїзний, яхтовий та інші [11].

Різноманітність рельєфу і природні особливості роблять перспективним розвиток активних видів туризму, таких як пішохідний, автомобільний, велосипедний, джип-сафарі і інші.

Кліматичні умови для рекреації на Кримському південнобережжі, за дослідженням А. М. Яроша [15], багато в чому перевершують умови кліматичних курортів Європи і прилеглих до неї регіонів Азії і Африки.

Комплекс санаторно-курортних установ є одним з основних складових туристично-рекреаційної галузі АР Крим, який мав у 2010 році 656 об'єктів розміщення різного функціонального призначення, з яких лікувальний напрямок мають 20,3 %, загальнооздоровча - 35,1 %, інше - 44,6 %. (рис. 1).

Структура санаторно-курортного и туристского комплекса АР Крым в 2010 г.
Рис. 1. Структура санаторно-курортного і туристського комплексу АР Крим у 2010 р. [2]

З малюнка слід, що у структурі санаторно-курортного і туристського комплексу АР Крим більшу частину (30,9 %) займають бази відпочинку, далі пансіонати (19,4 %), санаторії (18,3 %), меншу частку - кемпінги (1,4 %), спортивно-оздоровчі центри (2,4 %).

Кожен курортний регіон півострова має свої особливості та специфіку. Так, в районі Великої Ялти та Алушти з успіхом лікують неспецифічні захворювання органів дихання (хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма), а також серцево-судинні захворювання та захворювання центральної нервової системи.

У Сакско-Євпаторійському регіоні в силу географічного положення та наявності бальнеогрязевих ресурсів лікують захворювання опорно-рухового апарату, гінекологічні захворювання, безпліддя, а також захворювання центральної і периферичної нервової системи, серцево-судинні і захворювання органів травлення. У Феодосії лікують неспецифічні захворювання органів дихання, порушення обміну речовин і шлунково-кишкові захворювання. Чорноморський, Ленінський, Роздольненський, Сімферопольський і Бахчисарайський район пропонують недорогий відпочинок та оздоровлення в сезонних базах розміщення [3].

На підставі аналітичних показників фінансово-господарської діяльності підприємств санаторно-курортного і туристського комплексу, розрахованих по кожному підприємству і в цілому за курортного регіону, Міністерством курортів і туризму АР Крим визначено рейтинги регіонів Автономної Республіки Крим (рис. 2). За цими даними, перше місце в рейтингу займає курорт Саки, а останнє - Керч.

Попит. Крим, володіючи унікальними природними багатствами, ландшафтами, родовища лікувальних вод і грязей, потужним культурно-історичною спадщиною, привертає до себе мільйони туристів (рис. 3). Наявність висококваліфікованих наукових і медичних кадрів, постійна модернізація лікувально-діагностичної бази, впровадження новітніх медичних методик дозволяє Криму займати гідне місце за рівнем розвитку санаторно-курортного лікування [7].

Рейтинг регионов АР Крым в 2010 г.
Рис. 2. Рейтинг регіонів АР Крим у 2010 р., % [2].

Як видно з діаграми, загальна кількість туристів до 2007 р. невеликими темпами зростало, проте в 2008, 2009 рр. відбувся спад, пов'язаний ймовірно із світовою економічною кризою. Проте вже в 2010 р. Крим відвідало на 700 тис. відпочиваючих більше, порівняно з 2009 р.

Кількість неорганізованих відпочиваючих, тобто не пов'язаних ніякими взаємними зобов'язаннями з різного роду посередниками, насамперед туристськими фірмами, в середньому в 4 рази перевершує кількість організованих, тобто тих туристів, які купують тури за заздалегідь узгодженими маршрутами, термінами перебування, обсягом надаваних послуг через спеціальний туристський збутовий апарат. Характеристика попиту відображена в таблиці 1.

Динамика количества прибывших отдыхающих в АРК в 2004-2010 гг.
Рис. 3. Динаміка кількості прибулих відпочиваючих в АРК у 2004-2010 роках (млн. осіб) [2].

Пропозицію. Із загальної кількості підприємств комплексу тільки 245 призначені для цілорічного функціонування, 411 - сезонні, що становить 62,6%. На території АРК функціонують здравниці, що відносяться до власності інших держав (Російської Федерації, Білорусі, Узбекистану). У приватній власності знаходиться 75% підприємств, що у державної -21,8%, у комунальній власності - 3,2%. Рекреаційні підприємства Автономної Республіки Крим в період високого сезону можуть надавати понад 154 тисяч місць, в тому числі 66 тисяч місць можуть функціонувати цілий рік. Таким чином, пропозиція на сьогоднішній день перевищує існуючий попит у високий сезон майже на 15 %, а за межами сезону потенціал використовується чи на 20 %.

Таблиця 1.

Показники діяльності підприємств санаторно-курортного і туристського комплексу Автономної Республіки Крим у розрізі курортних регіонів за 2010 рік [2].
Показники Чисельністю
ність ус-
установ, одиниць
Число робота-
чих місць, одиниць
Кількість максимально розгорнутих ліжок у функціо-
нирующих установах, одиниць
Обслу-
жено отды-
хающих, чол.
Кіль-
кількість наданих
лених ліжко-днів (ліжко-
днів)
Середня кількість днів перебування 1 отды-
хающего, ліжко-днів
Середній обсяг реалі-
зації послуг на 1 отды-
хающего, грн.
Середня вартість 1 ліжко-
дня, грн.
Алушта 87 83 21286 221607 2153604 9,7 2696,6 277,5
Бахчисарайський р-н 21 19 5711 29941 326669 10,9 2255,4 206,7
Євпаторія 78 69 31030 220619 3708113 16,8 3096,1 184,2
Керч 38 25 3172 13741 112327 8,2 862,3 105,5
Ленінський р-н 51 30 4583 11783 133404 11,3 1588,5 140,3
Роздольненський р-н 16 12 2362 11310 85965 7,6 1109,1 145,9
Саки 14 13 5632 54456 958740 17,6 5343,0 303,5
Сакський р-н 25 16 2001 7764 92206 11,9 2286,4 192,5
Сімферопольський р-н 45 43 5309 34024 380491 11,2 2454,9 219,5
Судак 28 27 4836 40389 438581 10,9 2893,0 266,4
Феодосія 62 62 10899 62618 675465 10,8 1736,9 161,0
Чорноморський р-н 38 25 3612 17789 215232 12,1 1794,6 148,3
Ялта 153 143 32242 434528 4651153 10,7 3291,0 307,5
Разом по АРК 656 567 132675 1160569 13931950 12,0 2990,8 249,1

Балансування попиту та пропозиції. Аналітичні показники, що характеризують попит і пропозицію рекреаційних послуг за 6 років представлені в табл. 2.

Таблиця 2.

Аналітичні показники діяльності підприємств санаторно-курортного і туристського комплексу Автономної Республіки Крим, які мають базу розміщення, за 2005 - 2010 рр. [2].
Показники роки Абсолютна зміна
(2010 р. до 2009 р.), (+, -)
Відносне зміна
(2010 / 2009), %
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кількість оздоровниць всього, од. 633 645 644 655 656 656 0 100,0
Кількість працюючих здравниць, од. 585 599 586 579 567 567 0 100,0
Кількість місць максимального розгортання в працюючих оздоровниць, од. 136049 134099 130263 128515 131146 132675 1529 101,2
Кількість організованих відпочивальників, всього, чол: 1170947 1173252 1277819 1308685 1070723 1160569 89846 108,4
з них: громадян України, % 69,6 72,6 72,9 72,6 73,8 71,0 -2,8 96,2
громадян інших країн СНД, % 27,2 24,5 24,3 24,5 23,5 26,4 2,9 112,3
громадян далекого зарубіжжя , % 3,2 2,9 2,8 2,9 2,7 2,6 -0,1 96,3
Кількість проведених ліжко-днів, ліжко-днів 15060636 15300655 15820676 15677427 13323275 13931950 608675 104,6
Середня тривалість перебування, днів 12,9 13,0 12,4 12,0 12,4 12,0 -0,443250962 96,4
Коефіцієнт заповнюваності, % 65,1 62,5 66,1 63,2 58,2 61,7 3,5 106,0
Обсяг реалізації послуг, всього, тис. грн. 1539621,6 1782837,6 2264084,0 2823948,0 2968130,3 3471054,8 502924,5 116,9
Обсяг реалізації на 1 відпочиваючого, грн. 1314,9 1519,6 1773,8 2157,9 2772,0 2990,8 218,8 107,9
Середня вартість 1 ліжко-дня, грн. 102,2 116,5 143,3 180,1 222,8 249,1 26,3 111,8
Податки на 1 ліжко-день, грн. 12,1 13,3 17,9 21,8 27,0 29,8 2,8 110,4

Середньорічний коефіцієнт заповнюваності підприємств санаторно-курортного і туристського комплексу за 2009 рік склав 58,2%. Основною причиною недостатньо ефективної експлуатації природних і матеріальних ресурсів курортної і туристської сфери є короткий курортний сезон і непристосованість частини оздоровниць до цілорічної експлуатації.

Середня тривалість перебування 1 відпочиваючого в здравницях в 2009 році склала 12,4 днів. Максимальна кількість днів перебування відпочиваючих традиційно р. Саки (17,7 днів) і р. Євпаторії (17,7 днів), що пов'язано з лікувальним профілем курортів, найменше - в Роздольненському районі (7,6 днів) і р. в Керчі (7,4 днів).

Висновки, рекомендації, позначення перспектив розвитку проблеми. Проведений короткий і далеко не повний аналіз кон'юнктури ринку туристично-рекреаційних послуг показав, що Крим має значний туристично-рекреаційний потенціал. У 2010 р. туристично-рекреаційний комплекс АР Крим нараховує 656 об'єктів, з них 411 об'єктів сезонного функціонування (62,6%). Основним засобом розміщення традиційно є санаторно-курортні установи.

У структурі туристських послуг слабо представлений зовнішньоекономічний сектор: понад 60% становлять послуги внутрішнього туризму. У регіоні відсутні комплексні інноваційні програми розвитку рекреації та туризму, враховують тенденції розвитку світового ринку послуг і актуализирующие ресурсний потенціал регіонів Криму.

Територіальна структура туристсько-рекреаційного комплексу Криму відрізняється нерівномірним характером рекреаційного освоєння півострова. Рекреаційні райони південних, південно-східних і південно-західних узбереж випробовують техногенне перевантаження, в той же час ресурсний потенціал перспективних східних і північно-західних приморських районів, гірських, передгірних і степових районів Криму використовується не в повному обсязі.

У 2010 році Крим прийняв 5,7 млн. відпочиваючих. Під впливом фінансової кризи відзначалося скорочення потоку і середнього терміну перебування туристів в регіоні. У структурі розміщення зменшилася питома вага санаторно-курортних установ і зросла частка готелів і баз відпочинку.

Основними видами туризму на найближчу перспективу в АР Крим повинні бути: культурно-пізнавальний туризм, включаючи туризм, лікувально-оздоровчий (рекреаційний) туризм, дитячий туризм, екологічний (зелений) та сільський туризм, конгресний і діловий туризм.

Джерела та література

1. Карташевського І.Ф. Географічні аспекти пізнавального туризму. Ринок екскурсійних послуг / І.Ф. Карташевського. - Сімферополь: Піраміда-Крим, 2000. - 146 с.
2. Крим. Курорти. Туризм. 2010: стат. бюлетень / М-во курортів і туризму АР Крим. - Сімферополь, 2010. - 32 с.
3. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок в АР Крим у 2009-2010 рр. / за ред. Н.О. Полонської; Держкомстат України, Гол. управління статистики в Автономної республіці Крим. - Сімферополь: Держкомстат України, 2010. - 150 с. - (Статистичний збірник).
4. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в АР Крим: стат. зб. - Сімферополь: Вид-во Республіки. стат. управління, 2009. - 515 с.
5. Слепокуров А.С. Геоекологічні та інноваційні аспекти розвитку туризму в Криму / А.С. Слепокуров. - Сімферополь: Сонат, 2000. - 100 с.
6. Таряник А.І. ДО питання про розвиток санаторно-курортного комплексу Криму / А.І. Таряник // Вісник фізіотерапії і курортології. - 2002. - №1. - С.5.
7. Таряник А.І. ДО питання про розвиток санаторно-курортного комплексу Криму / А.І. Таряник // Вісник фізіотерапії і курортології. - 2005. - №1. - С.109-111.
8. Сталий розвиток рекреаційно-економічного комплексу Криму / під ред. О.В. Єфремова. - Сімферополь: Таврія, 2002. - 300 с.
9. Цвєткова І.І. Маркетинг попиту і пропозиції на ринку туристично-рекреаційних послуг кримського регіону: монографія / І.І. Цвєткова. - Сімферополь: Доля, 2008. - 176 с.
10. Цехла С.Ю. Конкуренція на ринку курортних послуг і курорти Криму / С. Ю.Цехла // Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень, 2008: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. навч. конф. (р. Одеса, 15-25 березня 2008 р.) / Наук.-дослідж. проектно-конструкторський ін-т морського флоту України, Одеський нац. морський ун-т та ін - Одеса: Чорномор'я, 2008. - Т. 24. - С.69-73.
11. Цехла С.Ю. Особливості розвитку експорту кримських курортних послуг / С. Ю. Цехла // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Т. 20 (59). - № 1: Економіка. - С.231-237.
12. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток ринку курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення): монографія / С.Ю. Цьохла. - Сімферополь: Таврія, 2008. - 352 с.
13. Шаптала О.С. Автономна Республіка Крим: Проблемні питання управління рекреаційного обслуговування: монографія / О.С. Шаптала. - Одеса: ОРІД НАДУ, 2003. - 264 с.
14. Яковенко І.М. Туристські ресурси України / І.М. Яковенко. - Сімферополь: Сонат, 2007. - 92 с.
15. Ярош О.М. Курорти Криму серед приморських кліматичних курортів Європи і прилеглих до неї регіонів Азії та Африки: додаток до науч.-практ. дискусійно-аналітичному зб. «Питання розвитку Криму» / А.М. Ярош, В.М. Єфімова, Солдатченко С.С.. - Сімферополь: Терра Таврика; Таврія Плюс, 2002. - 72 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.