Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Боровко М.В.
Матеріали X Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 28 жовтня 2011 р. - С.186-188.

Міжнародна технічна допомога та її роль у формуванні конкурентоспроможного туристичного комплексу Республіки Білорусь

Республика Беларусь Конкурентоспроможність туристичного комплексу Республіки Білорусь у чому залежить від залученості країни в проекти міжнародної технічної допомоги, які реалізуються як на території держави, так і в транскордонних регіонах.

Міжнародна технічна допомога надається країні безоплатно міжнародними донорами для надання підтримки в соціальних і економічних перетвореннях, охорони навколишнього середовища, ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, розвитку інфраструктури, навчання і обміну фахівцями, аспірантами і студентами, передачі досвіду і технологій за погодженим проектам. Основними реципієнтами міжнародної технічної допомоги в Республіці Білорусь є її адміністративно-територіальні одиниці в особі уповноважених державних органів, юридичні особи і громадяни Республіки Білорусь, які реалізують проекти міжнародної технічної допомоги.

Однією з особливостей отримання цього виду допомоги в Білорусі є наявність національного координуючого агентства, яке має можливість реалізовувати проекти не самостійно, а через представництва міжнародних організацій. В першу чергу, це відноситься до екологічних проектів, фінансування яких здійснюється в рамках програм транскордонного співробітництва з країнами-сусідами по Євросоюзу (Литва, Латвія, Польща, Білорусь), а також безпосередньо через програми Європейської Комісії, Всесвітнього Банку, Глобального екологічного фонду, включаючи програму малих грантів, Корейської та Шведського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA і SIDA, відповідно), Регіональної місії агентства США з регіонального розвитку (USAID) та інших джерел.

За останнє десятиліття агро - і екотуризм стали одними з найбільш затребуваних і швидко розвиваються напрямків фінансування у рамках міжнародного спонсорства. Найбільш значущим для аналізу теорії, практики і досвіду реалізації є багатоцільовий спільний проект Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Сталий розвиток на місцевому рівні», в рамках якого на створення екотуристичного потенціалу було виділено близько 300 тис. дол. США.

В рамках зазначеного проекту був реалізований ряд заходів, які дозволили згуртувати місцеве співтовариство і місцеві органи влади для створення экотуристических кластерів - «Зелених маршрутів», використання яких дозволяє більш раціонально та ефективно розподіляти наявні природні, економічні, соціальні та культурологічні ресурси і особливості території.

Сума фінансування, що виділяється на розробку теоретичної бази для подальшої розробки стратегії розвитку екотуризму в Білорусі, а також інформаційних матеріалів для їх просування, склала близько 82 000 дол. США:

- підвищення інформованості населення про «Зелених маршрутах» (ЗМ) та цілі їх формування (близько 17 000 дол. США);
- навчання фахівців з розробки ЗМ (близько 12 000);
- проведення оцінки наявних ресурсів і виявлення потенціалу для створення ЗМ (близько 4300) та підготовка рекомендацій щодо їх відкриття та експлуатації (близько 5 000);
- проведення семінарів на тему «ЗМ: від ідеї до реалізації» (близько 21 000 дол. США);
- розробка та облаштування ЗМ (близько 22 000) і розробка концепції «Зелених маршрутів», її адаптація до національної законодавчої бази і місцевих умов (близько 700 дол. США).

Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги, особливо таких великих, як розглянутий (понад 1 млн. дол. США), дозволяє не тільки залучити і використовувати досвід національних та міжнародних експертів для навчання зацікавлених представників місцевого співтовариства, але і на практиці реалізувати їх рекомендації щодо облаштування і створення экотуристических об'єктів і заходів, таких як екостежки, екомузеї, місця відпочинку на ЗМ, экофестивали. Як правило, проекти міжнародної технічної допомоги, включаючи вищезгаданий, передбачають можливості для ознайомлення з досвідом реалізації подібних заходів за кордоном.

Якщо проект фінансується Євросоюзом, то зацікавлені національні фахівці, фізичні та юридичні особи одержують можливість розширити свої знання за допомогою участі в міжнародних конференціях та ознайомитися з системою менеджменту экотуристических об'єктів у країнах ЄС. Міні-гранти, які виділялися в рамках проекту безпосередньо для фінансування ініціатив фізичних (власників агроосель), юридичних осіб, місцевих органів управління, дозволили створити нові екотуристичні об'єкти, як «Музей травника», «Беларуская лялька», «Брама у Налібокі», «Село ремесел», «Шлях льону» і зміцнити раніше створені на базі агросадиб та музеїв на-родного творчості екомузеї «Світ бджіл», «Экомузей народних інструментів», виставку «Палесскай «мамзэлькі» і т.п.

В цілях розвитку экотуристических кластерів Республіка Білорусь має активніше брати участь у розробці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, так як це дозволяє дотримуватися принципів сталого розвитку територій з урахуванням інтересів місцевого співтовариства, формувати нову нішу на внутрішньому туристичному ринку країни, диверсифікувати туристичні послуги і залучати іноземних туристів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.