Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Бороменський О.В.,
Херсонський державний педагогічний університет,
Опубліковано: Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл.
фіз. виховання і спорту. - Х. 2002. - №7. - С.55-60.

Удосконалення фізичної підготовленності студентів педагогічного вузу у процесі самостійних занять фізичною культурою і спортом та основами туризму і краєзнавства

Анотація. В статті розглянуті питання екологічного виховання засобами туризму та спортивного орієнтування в фізичном вихованні та при самостійних заняттях фізичними вправами в процессі повсякденного життя.

Ключові слова: екологія, краєзнавство, туризм, самостійні заняття.

Основні напрямки реформування загальноосвітньої і професійної школи передбачають щоденні заняття молоді фізичними вправами. Введенням в дію Постанова Кабінету міністрів про подальший розвиток фізичного стану нації, затверджено нормативні тестові вправи по контролю за станом фізичного розвитку різних верств суспільства. Але студентській молоді найбільш приділено уваги особливо з питань фізичного виховання студентів педагогічних вузів, як майбутніх вчителів. Однак за данними багатьох авторів студентки недостатньо займаються фізичною культурою і спортом і мають низький рівень фізичної підготовленності. В наслідок цього погіршується розумова й фізична працездатність майбутніх вчителів, у декого з них формується негативне ставлення до занять учнів спортом.

У зв’язку з цим ми досліджували фактори, які гальмують інтерес у майбутніх учителів до занять фізичними вправами, а також з’ясували шляхи їхньої рухової активності під час навчання у вузі. Було вивчено стан здоров’я і фізичного розвитку 600 студенток психолого-природничого факультету Херсонського Державного педагогічного університету. За допомогою анкетування та даними медичної комісії виявили рівень знань і умінь самостійно виконувати фізичні вправи, рівень фізичних кондицій згідно з нормативними тестами. Одержані дані оброблено методом варіативної статистики.Дані медичного обстеження показали, що за станом здоров’я до основної медичної групи віднесено –68% студентів, до підготовчої – 10%, до спеціальної-15% та зовсім звільнені – 7%.

Студентки, які до навчання у вузі жили в сільскій місцевості, за станом здоров’я належали переважно до основної медичної группи, а дівчата, які жили в місті були в підготовчий і спеціальній групах.

Відповідно до стану здоров’я у студенток виявлено різні антропометричні показники. Так близько 60% студенток основної групи були середнього зросту, а в інших групах переважали низькі й нижчі від середнього зросту дівчата. Масса тіла залежить від вікових груп а також від місця постійного мешкання. Так студенти з міста мають більший зріст та масу, яка наближається до норми, а студенти з сільської місцевості більшу вагу при меньшому зрості.

Як видно з цієї таблиці майже немає різниці у кількості займаючихся спортом у місті та сільскій місцевості, а в деяких видах спорту на селі займаються більше студенток до вступу в вуз.

Показники стану здороров’я й фізичного розвитку були неоднаковими у всіх категоріях студенток. Вони певною мірою залежали також від місця проживання дівчат до навчання у вузі та місця проживання під час навчання на молодших курсах універстету.

З метою вивчення рівня спеціальних знань і умінь з фізичної культури і спорту ми включили в анкети питання про володіння навичками з найбільш прикладних фізичних вправ, а також про участь у спортивних іграх, самостійних фізичних вправах чи тренуваннях з обраних видів спорту.

Одержані данні показали, що немає великої різниці між сільскими дівчатами та з міста, а по спортивно-тестових вправах навіть сільські дівчата випереджають міських. (табл. 1).

Таблиця 1

Спортивні навички у студенток залежно від місця проживання %
Види спорту Студентки, якіпроживали довступу в вуз
У місті На селі
Плавання
Волейбол
Баскетбол
Ручний м’яч
Настільний теніс
48
50
49
10
14
22
61
39
18
21

Дівчата основної медичної групи займались більше спортивними іграми та рітмічною гімнастикою, студенти інших груп – плаванням та туризмом. На нашу думку, це можна пояснити тим, що ці вправи дають можливість максимально використовувати природні фактори для загартування організму, індивідуально дозувати фізичне навантаження під час виконання їх. Це допомогає вдосконалювати навички самоконтролю за фізичним станом кожного студента зокрема, поглиблює його світогляд та сприяє розумовому розвитку. 

Державні тести склали майже 90% обстежених дівчат, із них на відмінно- 5%, добре – 24% задовільно – 61% та незадовільно – 10%. Сільські дівчата порівняно з міськими мали кращі результати з кросового бігу, стрибках у довжину, човниковому бігу, силовім вправам.

За данимими анкетування самостійно займались різними фізичними вправами понад 70% студенток обстежених за три роки. Найпоширенішою була гігієнічна гімнастика вдома, прикладні фізичні вправи, заняття в групах загальної фізичної підготовки і в групах ритмічної гімнастики. Значно меньше дівчат займалось бігом, вправами на перервах між заняттями. Частіше виконували фізичні вправи студенти основної медичної групи, рідше спеціальної. Відповіді студенток залежать від місця проживання під час навчання у вузі, а їх рухлива діяльність від пори року (табл.2 ).

Таблиця 2

Заняття студенток фізичними вправами залежно від пори року і місця проживання
Місце проживання Кількість студентів в %
Зима весна Літо осінь
У гуртожитку
Удома
На квартирі
60
49
52
80
44
56
85
80
75
70
40
52

Опитування студенток показало, що про значення фізичних вправ для вдосконалення особистості вони дізнаються переважно із популярної літератури, журналів, телебачення, але значною мірою таку інформацію вони одержують на заняттях з валеології та фізичної культури від викладачів вузу. Краще обізнані з цими питаннями студентки – старшокурсниці.

Таким чином одержані нами дані про наявні видхилення в стані розвитку деяких фізичних якостей та стану здоров’я деяких студенток психолого – природничого факультету, ставлять вимогу негайно поліпшити фізичне виховання в підготовчих та спеціальних медичних групах, потребують диференційованного навчання залежно від постійного їх проживання до вступу у вуз.

Щоб підвищити інтерес студенток до самостійних занять фізичними вправами і допомогти їм оволодіти відповідними навичками на кафедрі спортивних дисциплін розроблені нові учбові програми, які вібрали в себе, як теоретичний розділ, практичні заняття з основами туризму та спортивного оріентування, розроблені контрольні нормативи та тестові вправи.

Туризм сьогодні став доступним і ефективним масовим засобом фізичного виховання та відпочинку. Туристські походи, крім оздоровчого, мають ще й велике пізнавальне значення, бо розширюють світогляд учнів, дають змогу краще ознайомитися з природою та екологією, побутом і звичкама населення району подорожі.

Підготовка інструкторів з туризму – одне із завдань педагогічних університетів. Нами розроблено та запроваджено план підготовки який передбачае вивчення теорії та методики туристсько-краєзнавчої роботи, оволодіння технічними навичками туризму, спортивного орієнтування, набуття необхідних умінь та знань для самостійної роботи з туризму в школі та позашкільних закладах.

Учбовий план
Тематика занять Кількість годин
Лек Сем Прак Усього
1. Особливості пішого туризму  1     1
2. Особливості організації та методика проведення походів зі школярами 2 4 2 8
3. Знарядження 2 1 2 5
4. Харчування 2 1 2 5
5.Топографія та спортивне оріентування 2 2 6 10
6.Організація піших та гірських походів техніка виконання та забеспечення  2   12 14
7.Організація побуту та привалів, гігіенічне та медичне забеспечення 1   2 3
8.Загальна фізична підготовка туриста  1 2 3
9.Методика самоконтроля та медична допомога 1 1 2 4
10. Туристичний похід 100 100
20 10 130 160

Кожного року понад 60 студентів факультету поєднують польову практику з географії з туристською роботою, вдосконалюють навички пішого туризму та отримують посвідчення – керівника туристської роботи. Робота продовжується, залучаються студенти інших спеціальностей факультету, а також інших факультетів.

Поширення самодіяльного туристського руху та його соціальне значення у формуванні духовного обліку, фізичного вдосконалення, змістовного відпочинку, наштовхнуло нас на подальший розвиток цього напрямку у роботі із студентами з метою подальшої активізації їх рухових властивостей, заохочення до активних занять фізичними вправами, та вдосконалення через професійно-прикладні навички, єдність з природою та екологічне виховання у продовж походів.

Робота ще триває, але перші результати та опитування студентів дають нам змогу вірити, що частина деяких проблем – буде розв’язана.

Порада Туристичної бібліотеки: Якщо Вам потрібно купити батут - завітайте на сайт www.elitesport.com.ua. На даному сайті представлено широкий асортимент батутів, тренажерів, тенісних столів, шведских стінок та іншого спортивного інвентаря.

Література

1. Алешин В. М. Туристская топография. – М.: ФиС. – 1985.
2. Ганопольский В. И. Туризм и спортивное ориентирование. – М.: ФиС. - 1985.
3. Кирилова В. И. Туризм. – М:, ФиС. - 1988. – С.1-163.
4. Щерба И. А. Туризм в школе. - М.: ФиС. - 1983. – С.3-15.

Аннотация. Бороменский О.В. Усовершенствование физической подготовки студентов педагогического вуза в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, и основами туризма и краеведения.

В статье рассматривается вопросы экологического воспитания методами туризма и спортивного ориентирования в физическом воспитании и при самостоятельных занятиях физическими упражнениями в процессе повседневной жизни.

Ключевые слова: экология, краеведение, туризм, самостоятельные занятия.

Annotation Boromensky O.V. Improvement of physical preparation of the students of pedagogical high school during independent occupations by physical culture both sports, and bases of tourism and study of local lore.

In clause is consideredquestions of ecological education by methods of tourism and sports orientation in physical education and at independent employment by physical exercises during daily life.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.