Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Барзикін Ю.А., Силагадзе I.P.

Роль і значення особливих економічних зон туристсько-рекреаційного типу для економіки країни

У зв'язку з розвитком світового туризму зростає інтерес до пошуку шляхів ефективного розвитку цієї галузі і в Росії, причому, як з боку держави, так і підприємців. В даний час туризм став однією з найбільш динамічно розвиваються галузей економіки Росії, хоча поки не є високоприбутковою індустрією і помітним джерелом доходу в бюджет країни, як в інших країнах.

За оцінками Всесвітньої ради з туризму і подорожей туристичний ринок нашої країни в найближче десятиліття буде «бурхливо розвиватися, переживе бум інвестицій, увійде в трійку світових лідерів за обсягами капіталовкладень в туристську галузь». Росія буде лідирувати по середньорічному зростанню капітальних інвестицій у туристський сектор (9,8%), і, в підсумку, перетворюється в один з провідних центрів міжнародної індустрії гостинності.

Дійсно, при науково-обгрунтованій і ефективному використанні наявного потенціалу, враховуючи російські традиції та міжнародний досвід, наші вітчизняні туристичні центри та курорти зможуть на сучасному рівні задовольняти потреби російських і зарубіжних громадян.

Однак система державного регулювання цієї галузі в Росії знаходиться тільки в стадії становлення. І, якщо не вирішувати існуючі проблеми, ці прогнози можуть і не збутися.

Розвиток туріндустрії і всієї російської економіки багато в чому залежить від ефективності державного регулювання, підтримки бізнесу, в тому числі - в частині формування чіткої інвестиційної політики. Російським і закордонним інвесторам повинно бути вигідно вкладати кошти у вітчизняну туристичну індустрію. Адже капітал йде туди, де йому вигідно, і де він захищений.

Світовий досвід показує, що ряд проблем, що стоять перед туристської галуззю, соціально-економічним розвитком регіонів і країни в цілому, може бути дозволений з допомогою створення особливих економічних зон, які надають сприятливий інвестиційний режим для працюючих у них організацій.

Федеральний закон №116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» набув чинності 26 серпня 2005 року. Пізніше, 10 жовтня 2005 року, депутатами внесений в Державну Думу і Уряд Росії проект Федерального закону «Про внесення змін у Федеральний закон від 22 липня 2005 року № 116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» (в частині створення і припинення існування туристсько-рекреаційних особливих економічних зон). Проект закону розроблений Мінекономрозвитку Росії спільно з Федеральним агентством з туризму, Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами. Законопроект прийнято у другому читанні в Державній Думі 21 квітня 2006 року.

Туристсько-рекреаційні ОЕЗ створюються для:

- створення сприятливого інвестиційного і підприємницького клімату в Росії;
- забезпечення конкурентоспроможності туристичного та санаторно-курортного російського продукту;
- сприяння переводу туристичної та санаторно-курортної індустрії країни на інноваційний шлях розвитку;
- підвищення якості туристичних і санаторно-курортних послуг до світових стандартів;
- розвитку інноваційної та транспортної інфраструктури;
- приросту обсягу експорту туристичних і санаторно-курортних послуг;
- підвищення якості життя та зайнятості населення, забезпечує функціонування ВЕЗ;
- стимулювання розвитку депресивних регіонів з низьким промисловим потенціалом.

Пропозиції щодо створення туристично-рекреаційних особливих економічних зон підтримані суб'єктами Федерації і туристської громадськістю на минулих 2005 році форумах: Далекосхідному міжнародному економічному конгресі в Хабаровську і Міжнародному економічному форумі «Кубань-2005» в Сочі, а також в лютому 2006 року - на другому Південному туристичному форумі «Прибуткове гостинність».

Для стимулювання інвестиційної активності резидентів туристсько-рекреаційних ОЕЗ встановлюються особливий адміністративний режим, порядок надання податкових преференцій і режим землекористування. На федеральному рівні планується звільнення резидентів туристично-рекреаційної особливої економічної зони протягом перших п'яти років від сплати податку на майно та земельного податку. Для платників податків, які мають статус резидентів, передбачається зняття 30%-го обмеження на перенесення збитків на наступні податкові періоди.

Зміни в Податковий кодекс, які враховані у другому читанні законопроекту, дають можливість суб'єктам РФ встановлювати для підприємств - резидентів знижену ставку податку на прибуток, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб'єктів РФ. При цьому розмір зазначеної податкової ставки повинен бути не нижче 13,5%.

Дана пільга може надаватися резидентам всіх типів особливих економічних зон за умови ведення окремого обліку доходів і витрат, отриманих на території ОЕЗ.

Для того, щоб російські туристські центри та курорти досягли міжнародного рівня необхідно залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій. Урядом Росії буде визначатися відповідний набір пільг і преференцій для інвесторів. Це можуть бути не тільки податкові та митні пільги, але і спрощення візових формальностей, а також надання доступних кредитів та інші заходи правового і економічного характеру.

Подібні механізми успішно використовуються у ряді країн (включаючи членів СОТ), мають відомі курорти та туристичні центри.

Потрібно сказати, що туристські зони мають певні відмінності від промислово-виробничих і техніко-впроваджувальних. По-перше, вони не обмежуються за площею територій. По-друге, у них виробляються не товари, а послуги, які несуть у собі не тільки економічне, але і соціальне значення.

І ще один фактор - промислові та інноваційні зони повинні знаходитися тільки в одному суб'єкті Федерації, а туристські зони можуть розташовуватися у двох і навіть більшому числі регіонів. Наприклад, всім відоме «Золоте кільце» або новий туристський бренд «Срібне кільце» охоплюють одразу кілька регіонів. І таких прикладів чимало.

Сенс створення особливих економічних зон усіх типів полягає не стільки в звільнення від податків, скільки в тому, що держава створює систему стимулів для інвесторів - учасників ОЕЗ. Причому головна перевага полягає в передбачуваності всіх витрат, пов'язаних з веденням бізнесу на довгострокову перспективу. Мова йде про конкретний механізм державних гарантій під інвестиції, які забезпечували б російським і іноземним інвесторам впевненість у захисті їх прав власності.

Сюди ж можна віднести спрощення порядку реєстрації підприємства в ОЕЗ, прискорену процедуру погодження та експертизи інвестиційних проектів по принципом «єдиного вікна».

Такий підхід до роботи з інвесторами дуже актуальним, так як ступінь адміністративно-бюрократичної навантаження на інвестора в російських умовах дуже висока. Йдеться про численних міжвідомчих узгодженнях, є дуже трудомісткими. Витрати на подолання численних адміністративних бар'єрів ведуть до підвищення сукупних витрат інвестора, що, природно, не збільшує інвестиційну привабливість проекту. Таким чином, при наданні інвестору послуг за принципом «єдиного вікна» величина таких витрат значно знижується, а підвищується інвестиційна привабливість.

Земельні ділянки, державне і муніципальне майно, розташовані на території особливої економічної зони, можуть надаватися в оренду на строк дії угоди про створення ОЕЗ, а створені орендарями об'єкти нерухомості можуть бути викуплені ними.

На момент створення туристсько-рекреаційної ОЕЗ земельні ділянки, що утворюють зону, в тому числі ті з них, що надані для розміщення і використання об'єктів інженерної, транспортної, соціальної та іншої інфраструктури, житлового фонду, можуть перебувати у володінні та (або) в користуванні окремих громадян і юридичних осіб.

Найважливішим чинником розробки і реалізації інвестиційних проектів є розвиток інфраструктури - доріг, газо - і водопостачання, систем очищення стічних вод та енергозабезпечення, без чого будівництво та розвиток туріндустрії неможливо.

У Федеральному законі «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» визначено, що цю інфраструктуру має забезпечити держава за рахунок федеральних, регіональних і муніципальних бюджетних коштів. Тільки тоді туди прийде інвестор, який буде реалізовувати інвестиційні проекти і розвивати як туристичну галузь, так і економіку регіонів і Росії в цілому.

У підсумку держава робить крок, а підприємці та інвестори йдуть йому назустріч. Ось тоді і починається економічна діяльність, від якої виграє і держава, і інвестори, і громадяни, які отримують роботу і зарплату.

Звичайно, робота над законопроектом зустрічала заперечення, і в Уряді Росії, і в Державній Думі. Говорилося, що, мовляв, в особливих економічних зонах йде втрата податків для бюджету. Але як можна втратити те, чого немає? Якщо нічого не створено, то і додаткових податків не буде.

Особливі економічні зони - це точки росту, які впливають на економічну, соціальну і політичну обстановку в регіоні. Більш того, і навколишні території починають розвиватися динамічніше. Результати цієї діяльності треба розглядати тільки в комплексі, тобто оцінювати не тільки економічний ефект, але і те, що зростає професійний та інтелектуальний рівень населення, йде впровадження нових технологій, передових методів роботи, інновацій ведення бізнесу на галузевому, комерційному і транскордонному рівні. Без цього взагалі не треба створювати ОЕЗ, достатньо було б просто внести зміни в Податковий кодекс.

У прийнятому законопроекті, крім питань особливостей створення ОЕЗ і підприємницької діяльності на їх території, вперше визначаються основні стратегічні напрями розвитку туризму в цілому. У поняття туристсько-рекреаційної діяльності включена діяльність санаторно-курортних організацій по лікуванню і профілактиці захворювань, причому вперше вона визначена не тільки як соціальна, але й економічна категорія.

Визначення туристично-рекреаційної діяльності включає набагато більш широкий коло питань, які вирішують суб'єкти туристської індустрії, санаторно-курортні організації, інші юридичні особи та індивідуальні підприємці при будівництві, реконструкції та експлуатації об'єктів туріндустрії, курортного лікування і відпочинку, а також при наданні послуг в області організації подорожей, відпочинку і реабілітації громадян, лікування і профілактики захворювань.

У законопроекті визначено особливий порядок взаємодії резидента туристсько-рекреаційної зони, органів її управління, а також - органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього середовища та об'єктів культурної спадщини з оформлення необхідних документів та проведення відповідних експертиз у разі, якщо територія зони включає в себе землі історико-культурного призначення, особливо охоронювану природну територію, об'єкти культурної і природної спадщини.

Після прийняття законопроекту повинні бути проведені конкурси на розміщення ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу в регіонах Росії.

Таким чином, розглянуті федеральні закони створюють правові основи для поліпшення інвестиційного клімату і мають важливе значення для тих російських регіонів, де є природно-рекреаційний, культурний, етнографічний потенціал, а це - практично вся Росія. Однак і адміністрації суб'єктів Федерації повинні бути зацікавлені у розвитку туризму. Ця галузь повинна бути визнана одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіонів, привабливим в інвестиційному плані.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.