Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Аношко Я.І., Решетніков Д.Г.
Матеріали X Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 28 жовтня 2011 р. - С.185-186.

Про формування і просування конкурентоспроможного туристичного продукту Білоруського Полісся

Белорусское Полесье Білоруське Полісся - унікальний природний та історико-етнографічний регіон, що має сприятливі передумови для розвитку туристичної індустрії. В межах Білоруського Полісся сформована система особливо охоронюваних територій, що включає національний парк, ряд заказників республіканського і місцевого значення, пам'яток природи, які в сукупності відображають ландшафтне та біологічне різноманіття регіону і є потенційними об'єктами екологічного туризму. Сполучення цінних елементів природного та історико-культурної спадщини є важливим чинником залучення вітчизняних та іноземних туристів.

Вдосконалення інфраструктури регіону та розвитку внутрішнього і в'їзного туризму сприятиме реалізація Державної програми соціально-економічного розвитку та комплексного використання природних ресурсів Прип'ятського Полісся на 2010-2015 роки.

Основною проблемою розвитку туристичної діяльності в досліджуваному регіоні є відсутність чіткої регіональної стратегії розвитку туризму, що робить актуальним проведення відповідних наукових досліджень.

Колективом кафедри міжнародного туризму факультету міжнародних відносин БГУ виконувалися теми НДР в рамках міжнародних проектів під егідою Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду:

- «Розробити стратегію сталого розвитку екологічного туризму в Білорусі»;
- «Аналіз факторів розвитку екологічного туризму в заказнику «Споровский»;
- «Розробка концепції сталого розвитку екологічного туризму в заказнику «Середня Прип'ять».

В результаті реалізації зазначених проектів:

- дана комплексна оцінка природно-ресурсного потенціалу Білорусі з метою його використання в екологічному туризмі;
- розроблено концептуальні підходи до функціонального облаштування природно-рекреаційних територій;
- запропонована стратегія сталого розвитку екологічного туризму в Білорусі;
- розроблені концепції розвитку екотуризму в республіканських ландшафтних заказниках «Споровский», «Середня Прип'ять», містять механізм включення потенціалу місцевого населення в організацію розвитку екотуризму.

В даний час колективом кафедри розробляється тема НДР «Розробити рекомендації щодо формування та просування конкурентоспроможного туристичного продукту Білоруського Полісся», в ході якого передбачається вирішити наступні завдання:

- вивчити міжнародний досвід функціонування індустрії туризму та визначити можливості його практичного використання в Білоруському Поліссі;
- виконати аналіз чинників формування конкурентоспроможного туристичного продукту Білоруського Полісся (природні рекреаційні ресурси, культурно-історичний потенціал, інфраструктура, нормативно-правова база, забезпеченість туристичними ресурсами та рівень їх кваліфікації, імідж і інформаційні ресурси та ін);
- дати оцінку сучасного розвитку та особливостей територіальної організації основних видів внутрішнього і в'їзного туризму в Білоруському Поліссі;
- розробити практичні рекомендації, спрямовані на формування та ефективне просування конкурентоспроможного туристичного продукту Білоруського Полісся.

Очікуваний соціально-економічний ефект пов'язаний з розширенням внутрішніх і міжнародних туристичних потоків, збільшенням обсягу надання платних послуг, створенням нових робочих місць і підвищення доходів та рівня життя місцевого населення.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.