Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Андрушко В.О.
Культура народів Причорномор'я. - 2009. - №156. - С.24-25.

Управління якістю послуг в санаторно-курортному господарстві

Управление качеством услуг в санаторно-курортном хозяйстве Постановка проблеми. В даний час висока якість послуг в санітарно-курортному господарстві стає все більш важливим, а найчастіше вирішальним аргументом у конкурентній боротьбі за споживача. Успіх будь-якої організації визначається якістю і вартістю наданих послуг. Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах.

Мета даної статті: розглянути управління якістю послуг в санаторно-курортному господарстві.

У 2008 році Крим включав 655 об'єктів санаторно-курортного господарства. Санаторії і пансіонати з лікуванням складають 28%. За оперативними даними кількість прибулих на відпочинок і лікування в 2008 році склало 5,6 млн. осіб (розрахована за методикою), що на 1,7% нижче рівня 2007 року (5,7 млн. осіб). При цьому організовано в здравницях за цей період відпочили 1,2 млн. чоловік. Середній коефіцієнт заповнюваності здравниць зменшився в порівнянні з рівнем 2007 року на 2,9% і склав 63,2%. [2].

Санаторно-курортне та оздоровче закладу
  Санаторії та пансіонати з лікуванням Санаторії-профілакторії Будинки і пансіонати відпочинку Бази та інші заклади відпочинку Дитячі оздоровчі табори
всього у них ліжок, тис. всього у них ліжок, тис. всього у них місць, тис. всього2 у них місць, тис. всього у них місць, тис.
2005 142 54,5 5 0,3 136 29,3 286 43,1 613 33,9
2006 141 53,8 5 0,4 131 28,9 288 43,2 640 33,4
2007 140 55,0 5 0,3 131 30,0 280 36,8 638 33,3
2008 141 54,1 4 0,3 130 29,9 278 36,8 665 32,3

За результатами маркетингового дослідження кожен десятий відпочиваючий залишається незадоволеним проведеним відпусткою. Головним недоліком санаторно-курортного господарства респонденти вважають: завищені ціни на туристичні послуги - 41%; відсутність чистоти - 35%; низький рівень сервісу - 19%; відсутність реклами про кримських курортах - 5% [1].

Методом анкетних опитувань відпочиваючих Кримський інститут курортної індустрії «Лигма» виявлені проблеми санаторно-курортного господарства в регіонах Криму: незадовільний менеджмент (рівень сервісу, високі ціни, зневажливе ставлення обслуговуючого персоналу до відпочиваючих, недостовірна реклама, відсутність спортивно-оздоровчої бази) - 21,82%; неякісне харчування - 19,09%; неблагоустроєні пляжі (незадовільний стан пляжу і обладнання пляжу, багато сторонніх на пляжі) - 17,0%; слабка організація дозвілля (дорогі і погано організовані екскурсії, відсутність ігрових кімнат і атракціонів для дітей) - 12,73; незадовільні умови проживання (стан корпусів, відсутність кондиціонерів, холодильників, телевізорів) - 10,30%; недостатня якість інфраструктури (невпорядженість території оздоровниць, перебої з водопостачанням та гарячою водою, відсутність плавальних басейнів, шум від кафе, дискотек) - 8,79%; незадовільна робота транспорту та засобів зв'язку (незадовільний графік руху транспорту, проблеми телефонного зв'язку) - 5,15%; порушення санітарного режиму - 3,03%; слабке медичне обслуговування - 2,12% [1].

Також була проведена атестація 41 лабораторії, у т.ч. тих, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження. Проконтрольовані вихідні параметри 4080 медичних апаратів у 52 санаторно-курортних установах Криму. Паралельно з'ясувалося, що в ряді установ державні метрологічні вимоги порушуються. Експлуатується своєчасно не повіренна, несправна, неправильна за показаннями лікувально-діагностична техніка. Деякі санаторно-курортні установи взагалі ухиляються від щорічного контролю вихідних параметрів медичних апаратів [1].

В економічній теорії і практиці в умовах трансформації економіки проблеми забезпечення якості вивчені недостатньо. У роботах Ф. Кросбі, К.Исикава, Е. Демінг і багатьох інших вчених розкриваються різні теоретичні і прикладні аспекти якості в процесі ринкової трансформації економіки. На його думку Ф. Кросбі: "Якість, якщо ми хочемо керувати ним, - це відповідність вимогам". К. Ісікава визначав якість як властивість, реально задовольняють споживачів. Е. Демінг. Він вважав, що: "Якість може бути визначено тільки в термінах конкретної особи..." Однак ряд проблем потребує подальших досліджень. Ці питання ще недостатньо глибоко вивчені та висвітлені в економічній літературі, не знайшли застосування на практиці. Одним з таких питань ставати критерії розбіжності рівня якості.

Існує кілька підходів до розуміння управління якістю в санаторно-курортному господарстві. Ряд фахівців вважає, що управління якістю - це дія, контрольоване організацією, яке спрямоване на забезпечення відповідності якості встановленим стандартам. Інші дослідники заперечують, стверджуючи, що визначають якість ринок і споживачі. Тому вони вважають, що управління якістю - це здатність задовольняти або перевищувати очікування клієнта.

У літературі поняття якості трактується по-різному. Міжнародна організація по стандартизації визначає якість (стандарт ІСО-8402) як сукупність властивостей і характеристик послуги, які при- дають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.

Стосовно до якості санаторно-курортних послуг виділяють: компетентність, надійність, чуйність, доступність, розуміння, комунікація, довіра, безпека, ввічливість, відчутність.

Санаторно-курортні послуги - послуги з надання санаторно-курортної допомоги, проживання, харчування, проведення дозвілля й інші сервісні послуги, що надаються в санаторно-курортних організаціях.

Таким чином, аналіз показує, що багато питань, що стосуються управління якості послуг і, насамперед, оцінки задоволеності відпочиваючих санаторно-курортними послугами досліджені недостатньо. Ускладнює ситуацію і існування великої кількості нормативних документів, регулюючих якість послуг, деякі положення яких є досить суперечливими. Проблема управління якістю на підприємствах санаторно-курортної сфери, незважаючи на свою актуальність, залишається маловивченою.

Джерела та література

1. Питання фізичної культури, спорту і рекреації: Збірник наукових праць том 11.- Сімферополь, 2006. - С.55.
2. Прес-служба Ради міністрів АРК (за даними Інформаційно-аналітичного відділу Міністерства курортів і туризму АРК).
3. Басовський Л.Є., Протасьев В.Б Управління якістю. - М: ІНФРА-М, 2001.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.