Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Ахмедов І.А., Набієва С., Сафаева С.Р.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами
(в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.239-240.

Удосконалення інвестиційної політики і організації пропозиції турпродукту в Узбекистані

Узбекистан Туризм є фундаментальною основою економіки багатьох розвинених країн світу. Останнім часом зростає роль ділових поїздок, а також подорожей осіб пенсійного віку.

Туризм сприяє диверсифікації економіки, розвиваючи галузі, що обслуговують сферу туризму: будівництво, зв'язок, торгівлю, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, національні ремесла і т. д.

Згідно з прогнозами Всесвітньої туристичної організації, у 2020 р. прибутки від туризму в світі зростуть до 2 трлн. дол. США, а кількість туристів до 2010 р. збільшиться до 1018 млн. чол. Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано зі зрослим впливом туризму на економіку окремої країни. В країнах ЄС та інших промислово розвинених країнах доходи від туризму становлять близько 5,5 % ВВП.

Туристичний бізнес привабливий для підприємців у зв'язку з невеликими стартовими інвестиціями, мінімальним терміном окупності витрат та високим рівнем рентабельності.

Крім явної прибутковості, туризм на Заході є потужним фактором посилення престижу країни, зростання її значення в очах світового співтовариства і рядових громадян. Крім того, туризм має соціальне значення як фактор підвищення освітнього рівня людей.

Інвестиційна політика в туризмі - це сукупність рішень і комплекс заходів з організації, розвитку і захисту інвестицій в галузь. Туристська індустрія приваблива як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів. Інвестиції в туристський сектор можуть надходити від держави, приватного сектору економіки або від міжнародних організацій.

Державні інвестиції проявляються в різних формах, починаючи від заходів щодо просування позитивного іміджу країни до надання податкових пільг на туристську діяльність. Серед основних видів державних інвестицій можна виділити: зниження ціни інвестиції в туристичні проекти, що включає вигідні позики на прийнятних відсоткових ставках (уряд відшкодовує різницю між фіксованою процентною ставкою та ринкової), продаж або оренду землі, податкові пільги, захист від подвійного оподатковування за допомогою укладання угод з іншими країнами, зниження мита, прямі субсидії або надання гарантій на інвестиції з метою залучення іноземних інвесторів і ін Слід зазначити, що інвестування туризму - дуже ризикований захід, тому що цей вид діяльності дуже чутливий до економічних, політичних, кліматичних та інших змін, які можуть різко скоротити потік туристів і тим самим істотно вплинути на надходження доходів від туризму.

У бізнесі туризму і гостинності чітку пропозицію турпродукту є одним з основних запорук успіху. Особливої уваги заслуговують доступність товару, атмосфера його пропозиції, взаємодію організації з клієнтом.

Доступність - важлива складова розширеного тлумачення ефективності пропозиції турпродукту. Вона визначається легкістю доступу до продукту, тобто незатруднительной можливістю його придбання, включає місце розташування та години роботи підприємства.

Атмосфера пропозиції продукту є вирішальним фактором при обслуговуванні клієнта. Вона може бути головною підставою для рішення клієнта про співпрацю з даним підприємством чи організацією.

Атмосфера сприймається за допомогою органів почуттів. Головні сенсори для сприйняття атмосфери: візуальні (колір, яскравість, розмір і форма), слухові (гучність і висота звуку), нюхові (запах і свіжість), дотикові (м'якість, гладкість і температура).

Слід підкреслити важливість однією з головних завдань індустрії туризму - розвиток обслуговуючої сторони туристського бізнесу, впровадження високої культури сервісу, полягає у вмілому задоволенні потреб клієнтів. Вона повинна пронизувати діяльність компанії зверху донизу. По ній буде визначатися стиль роботи керівництва, яке може зміцнювати свою політику особистим прикладом спілкування з підлеглими. Для того щоб у компанії задовольнялися інтереси клієнта, необхідно заохочення службовців, які діють в інтересах фірми. І якщо керівництво фірми хоче чекати від службовців якісного обслуговування клієнтів, воно саме в першу чергу повинно показувати своє розташування до клієнта, так і до службовців.

Для ефективної роботи службовцям необхідно знати практично все про туристичному підприємстві, де вони працюють: поточний стан справ, напрямки роботи фірми, перспективні плани його розвитку і т.д. Це потрібно для більш ефективного залучення клієнтів.

Кадрова політика підприємства багато в чому впливає на успіх фірми. На роботу слід приймати привітних, працездатних службовців, які зможуть створити гарну атмосферу в бесіді з клієнтом, що збираються скористатися послугами індустрії туризму.

Багато хто з потенційних туристів будуть відчувати тривогу за якість придбаної послуги, яке вони повинні знати заздалегідь. Досвідчений службовець завжди зможе зменшити неспокій клієнта, пояснивши йому, що фірма не в перший раз проводить такі тури. Завоювати прихильність клієнта він зможе, повідомивши йому деякі подробиці з історії фірми, показавши при цьому подячні листи інших клієнтів.

Найпоширенішим місцем продажу туристської послуги на сьогоднішній день є офіс. Чистота, охайність, наявність відповідного обладнання, а також навчений і доброзичливий персонал розташовують клієнтів і впливають на конкурентоспроможність реалізації послуг.

Однієї з різновидів екзотичного туризму в Узбекистані є розвиток кінного туризму на базі національних природних парків, коли туристи з урбанізованих регіонів здійснюють походи на великі відстані в незаймані діяльністю людини куточки природи, у важкодоступні місця.

Спілкування з конем позитивно впливає на стан людини і його психіку, але вимагає значних витрат на створення матеріально-технічної, так і нормативної бази для навчання безпеки туристів. Слід також врахувати, що повний курс навчання верховій їзді займає одну - два тижні, але відноситься до розряду елітних розваг.

Поряд з безпосередньо кінним туризмом, коні можуть використовуватися для верхової їзди, різних видів змагань, ігор з м'ячем, навчання початкам джигітовки і т.д. Правильно і грамотно організований фахівцями такого виду розвага буде сприяти духовній гармонії особистості, а також успішному просуванню на ринок цього виду туристичного продукту.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.