Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Агаркова-Лях І.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2009. - №176. - С.107-110.

Досвід інноваційної діяльності в туризмі (на прикладі міжнародного центру експериментальної археології та інноваційної педагогіки «Кара-Тобе»)

Термін «інновація» походить від латинського «inovatis» («in» - в, «vatis» - новий) і означає введення чогось нового, модернізацію, реформу. Сьогодні застосування інновацій досить актуально і для такої сфери діяльності, як туризм. З моменту формування основ теорії інновацій зміст цього поняття розширювалось і доповнювалось, відображаючи новітні боку активізації діяльності суспільного виробництва. В даний час в сутності поняття «інновація» у туризмі виділяють глобальний, економічний, організаційний, правовий, соціальний, екологічний, якісний, інформаційний аспекти і аспект трудової діяльності [1]. Згідно з якісним аспектом, інновація в туризмі розглядається як спосіб задоволення постійно зростаючих потреб і запитів туристів вдосконалення різних форм відпочинку, розваг, подорожей тощо Сучасний турист не хоче задовольнятися традиційними формами відпочинку та проведення дозвілля. Йому потрібен відпочинок, дозволяє отримати нові враження, відчуття і досвід. У зв'язку з цим, розробка і реалізація інноваційних проектів у туризмі є дуже перспективним напрямком.

В якості прикладу застосування інноваційного підходу в туризмі розглянемо Міжнародний центр експериментальної археології та інноваційної педагогіки (МЦЭА і ІП) «Кара-Тобе», створений у 2000 р. групою вчених і любителів історії Криму на базі археологічних розкопок Греко-скіфського городища Кара-Тобе (р. Саки, Західний Крим). Починаючи з 1983 р. щорічні археологічні розкопки на городищі проводить Кара-Тобинская археологічна експедиція Інституту археології Російської академії наук під керівництвом доктора історичних наук С.Ю. Внукова [2].

Мета статті - розглянути досвід інноваційної діяльності в туризмі на прикладі МЦЭА і ІП «Кара-Тобе». Для її досягнення були охарактеризовані реалізуються та перспективні інноваційні напрямки діяльності МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» в області туризму.

В останні роки очевидним є криза колишньої парадигми курортного планування в Криму, в основі якої перебував сезонно-кліматичний фактор і експлуатація виключно природних особливостей місць відпочинку і лікування. Сонце, море, повітря, цілющі грязі і мінеральні джерела, які є основою рекреаційного господарства Західного узбережжя Криму, звичайно ж, мають неминуще значення і навряд чи можуть бути замінені чим-небудь. Очевидно також і те, що класичний набір курортно-лікувальних та рекреаційних послуг вже не повною мірою відповідає рівню розвитку сучасного суспільства, що живе в атмосфері інформаційної гипернасыщенности. В постіндустріальну епоху провідними силами розвитку і вдосконалення людини є освіта та інформація, а знання стають основним стратегічним ресурсом для суспільства, що бажає вижити і просунутися в жорстокій конкурентній боротьбі в епоху глобалізації культури.

Основною метою МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» є створення унікального науково-дослідного, інноваційно-педагогічного та рекреаційного центру міжнародного значення. В інноваційній діяльності МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» виділяється ряд напрямків, які тісно взаємопов'язані один з одним. Нижче охарактеризуємо напряму, безпосередньо пов'язані з туризмом.

1. Музейно-туристичне напрямок. У 2000 р. був створений Музей стародавностей Північно-Західного Криму, який знайомить відвідувачів з особливостями культури, традиціями і побутом скіфів і греків, чия історія знайшла відображення не тільки на Греко-скіфське городище Кара-Тобе, але і на численних античних пам'ятках Криму та всього Північного Причорномор'я [3, 4]. Музейна експозиція розташована у відреставрованих приміщеннях колишнього об'єкта берегової оборони Чорноморського флоту, який унікальний сам по собі, так як є пам'ятником військово-інженерного будівництва першої половини ХХ ст. (рис. 1).

Музей древностей Северо-Западного Крыма
Рис. 1. Музей стародавностей Північно-Західного Криму.

Основу експозиції музею складають знахідки з городища Кара-Тобе, представлені грецької та скіфської посудом, знаряддями праці, предметами озброєння, жіночими прикрасами (рис. 2).

Экспонаты Музея древностей Северо-Западного Крыма: бусы, скифская лепная посуда, греческие амфоры
Рис. 2. Експонати Музею старожитностей Північно-Західного Криму: намиста, скіфська ліпний посуд, грецькі амфори

Щорічно оновлюється експозиція, поповнюючись новими цікавими експонатами. Два поверхи вежі, зайнятих предметами археології, вінчає оглядовий майданчик, звідки відкривається прекрасний вид на Каламітська затока та Євпаторії [3, 4].

Співробітниками центру та археологами здійснюється консервація та музеєфікація об'єктів і споруд, що відкриваються в ході розкопок, а також ведуться роботи з експериментальної археології. Завдяки цьому відвідувачі можуть побачити археологічний розкоп і скіфську садибу [3, 4]. У розпорядженні екскурсантів територія городища з залишками Греко-понтійської фортеці Евпаторий (110-63 рр. до н.е.) (рис. 3, праворуч). Її центральна вежа-донжон служила останнім оплотом для захисників фортеці (рис. 3, зліва).

Слева: остатки крепости; справа: так мог выглядеть античный Евпаторий
Рис. 3. Зліва: залишки фортеці; праворуч: так міг виглядати античний Евпаторий

В останні роки кількість організованих груп туристів, що відвідують музей, значно зросла. Багато в чому це пояснюється тим, що музей активно співпрацює з туристичними фірмами Євпаторії, які включили греко-скіфське городище «Кара-Тобе» в свої екскурсійні маршрути. Таким чином, із створенням музею в Західному Криму з'явився новий об'єкт атракції для туристів і програми діяльності для туристичних підприємств.

2. Експериментально-археологічне спрямування. Першим підсумком реалізації цього напрямку стало будівництво у 2002 р. об'єкта експериментальної археології - репліки скіфської садиби (I ст. до н.е. - I ст. н.е.) за скіфським зразками та з дотриманням скіфських прийомів будівництва (рис. 4, зліва). Інтер'єр садиби доповнено звичайними для житлових будинків скіфів елементами: кам'яним жорном (рис. 4, праворуч), глиняним столиком, вогнищем та настінним розписом. Скіфська садиба стала одним з найцікавіших об'єктів екскурсійного показу.

Слева: объект экспериментальной археологии - реплика скифской усадьбы; справа: реконструкция скифского жернова
Рис. 4. Зліва: об'єкт експериментальної археології - репліка скіфської садиби; праворуч: реконструкція скіфського жорна

У майбутньому планується будівництво репліки грецької садиби IV ст. до н.е. і здійснення інших проектів з експериментальної археології.

3. Інноваційно-педагогічний напрямок являє собою реалізацію новітніх освітніх технологій в «польових умовах», що поєднують відпочинок, отримання теоретичних знань і практичну трудову діяльність під керівництвом вчених, які представляють різні міжнародні наукові інститути та напрямки в галузі археології, історії, педагогіки, екології, географії, ландшафтного планування та ін. Його унікальність полягає, насамперед, в тому, що школярі та студенти беруть участь у науково-дослідній діяльності в особливих умовах, коли їх входження в дослідницький контекст відбувається за допомогою ігрової діяльності. У підсумку, академічна робота не викликає почуття нудьги і відчуження, але активізується на основі пізнавального інтересу, розгортуваного в невимушеній атмосфері рекреаційної обстановки. Таким чином, цей напрям представляє собою рекреаційну діяльність нового типу, в якій з'єднуються відпочинок, оздоровлення, освіта, нові технології і наукові дослідження. Цей вид туризму отримує розвиток в МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» і вже знаходить своїх туристів.

4. Культурно-історичний напрям полягає у встановленні зв'язку між традиційною культурою і постсучасними культурними цінностями. У МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» проводяться «скіфські свята», під час яких глядачі в театралізованій або ігровій формі знайомляться з історією Криму, традиціями і звичаями населяли півострів народів, занурюючись в атмосферу історичних подій (рис. 5, зліва). У дні міста Саки на території городища проходять концерти, фестивалі, античні уявлення за участю дитячих та дорослих колективів міста і району (рис. 5, праворуч).

Слева: скифский праздник; справа: участники античного спектакля
Рис. 5. Зліва: скіфський свято; праворуч: учасники античного вистави

Всі ці заходи виступають своєрідним фундаментом для становлення і розвитку подієвого туризму, який сприяє залученню туристів у Західний Крим.

5. Социокоммунитарное напрямок. Завдяки своїй структурі і науково-дослідного потенціалу, МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» формується і функціонує як соціокультурна модульна матриця нового покоління, що поєднує в собі:

а) академічну науково-дослідну діяльність широкого спектру (історія та археологія, географія і геологія, екологія і лаандшафтоведение, біологія, інноваційна педагогіка, туризм, культурологія та ін);
б) інноваційну педагогічну діяльність;
в) рекреаційну діяльність нового типу (відпочинок + оздоровлення + просунуте освіта + нові технології + науково-дослідна діяльність).

Синтез цих елементів веде до створення експериментального социокоммунитарного співтовариства нового вигляду, відповідного нової постинформационной культурній парадигмі і виводить туризм на якісно інший рівень.

Розглянуті напрями інноваційної діяльності МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» сприяють популяризації греко-скіфського городища Кара-Тобе і Музею старожитностей Північно-Західного Криму серед місцевого населення і туристів, формуючи новий імідж Західного Криму.

Крім уже реалізованих напрямків, в планах МЦЭА і ІП «Кара-Тобе» здійснення нових інноваційних проектів, які сприятимуть зростанню туристичної привабливості Західного Криму:

A. Заповідно-археологічний проект передбачає створення археологічного парку-заповідника «Кара-Тобе». Його реалізація є надскладним завданням навіть в масштабах АР Крим і вимагає консолідації зусиль наукових, екологічних, краєзнавчих та природоохоронних організацій району та регіону.
Б. відповідно До еколого-ландшафтним проектом планується зміцнення природоохоронної зони навколо археологічних розкопок Кара-Тобе з урахуванням екологічних і ландшафтних особливостей місцевості. Для цього передбачається проведення компетентної екологічної експертизи із залученням фахівців-екологів. Наступним кроком стане створення субпроекту по відновленню і охороні первозданного ділянки кримського степу, а в перспективі - і прилеглої прибережної зони, що відчуває сильний антропогенний прес.
B. Інфраструктурно-туристичний проект передбачає створення перспективної туристичної інфраструктури сучасного типу для розвитку науково-освітнього, пізнавального та археологічного туризму.
Р. Культурно-економічний проект ставить своїм завданням просування Західного Криму на провідні позиції в регіоні в галузі експериментальної археології та охорони пам'яток, пропаганди культурної спадщини, апробації інноваційних методів у педагогіці і туризмі, здійснення міжнародного співробітництва.

Таким чином, справжні і майбутні інноваційні туристичні проекти центру дуже цікаві і перспективні. Разом з залученням туристів, вони активізують діяльність туристичних організацій і підприємств всього Західного Криму. Міжнародний центр експериментальної археології та інноваційної педагогіки «Кара-Тобе» запрошує до співпраці вчених-істориків, археологів, педагогів, фахівців з туризму і всіх любителів історії та археології античного Криму.

Джерела та література

1. Поклонський Ф.Е. Особливості сутності поняття «інновація» в туризмі // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2008. - №12. - С.155-159.
2. Онуків С.Ю. Кара-Тобе. Ворота Північно-Західного Криму. - Сімферополь, б.г. (2000). - 14 с.
3. Агаркова-Лях І.В., Онуків С.Ю. Греко-скіфське городище Кара-Тобе - розвивається екскурсійний об'єкт в Західному Криму // Гуманітарний альманах. - 2007. - Вип. 1. - С.11-16.
4. Агарков В.І. Чотири роки роботи Музею старожитностей Північно-Західного Криму (досвід, проблеми, перспективи) // Вісник Євпаторійського краєзнавчого музею. Матеріали науково-практичних конференцій. - Вип. 4. - 2006. - С.6-10.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.